1 2 3 4 5
Aktualności

Piątek, 17 Czerwiec 2016 | Przeczytany 3382 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

finalni

 

Program konferencji "WEJSKA POLSKA"

 

Warto zobaczyć!
Niedziela, 22 Maj 2016 | Przeczytany 1043 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

tvp3

  
PRZYPOMINAMY!!! Czekamy na Państwa zgłoszenia w konkursie "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa" do 27 maja 2016 r.
Wtorek, 17 Maj 2016 | Przeczytany 824 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Drodzy mieszkańcy wsi, liderzy, sołtysi, samorządowcy,

serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w IV edycji konkursu pn. „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”, organizowanego na terenie województwa wielkopolskiego. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. 

Celem konkursu jest promowanie najlepszych i najciekawszych projektów finansowanych w  w ramach funduszu sołeckiego oraz identyfikacja najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej. Pragniemy docenić tych, którzy są aktywni, mają pomysły i chcą się nimi dzielić. Na bazie dobrych przykładów można pobudzać działania innych, bo w każdym regionie Polski pojawiają się ludzie, którzy chcą włączyć się w kreowanie na wsi społeczeństwa obywatelskiego.

Konkurs obejmuje dwie kategorie: najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego i najaktywniejszy mieszkaniec wsi.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe i terminowe złożenie formularza zgłoszeniowego w biurze Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8,  62-500 Konin (decyduje data stempla pocztowego).

Ostateczny termin przyjęcia formularzy upływa w dniu 27 maja 2016 r. 

Więcej informacji oraz szczegółowy regulamin konkursu wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są na stronach internetowych: www.funduszesoleckie.euwww.kss.org.plwww.wielkopolskie.ksow.pl.

WAŻNE: łączny udział z środków z funduszu sołeckiego oraz środków stanowiących wkład własny sołectwa w całkowitych kosztach związanych z realizacją danego przedsięwzięcia nie może być mniejszy niż 50%.

Więcej…
  
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego poświęcone funkcjonowaniu funduszu sołeckiego
Piątek, 29 Kwiecień 2016 | Przeczytany 1456 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Informacja o posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej na temat funkcjonowania funduszu sołeckiego i wysokości zwrotu w 2017 r. z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.
W dniu 27 kwietnia 2016 r. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyła informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat funkcjonowania w 2015 r. ustawy z dnia 21 lutego 2015 r. o funduszu sołeckim.

Więcej…
  
Zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa"
Środa, 20 Kwiecień 2016 | Przeczytany 3048 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Drodzy mieszkańcy wsi, liderzy, sołtysi, samorządowcy,

serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w IV edycji konkursu pn. „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”, organizowanego na terenie województwa wielkopolskiego. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. 

Celem konkursu jest promowanie najlepszych i najciekawszych projektów finansowanych w  w ramach funduszu sołeckiego oraz identyfikacja najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej. Pragniemy docenić tych, którzy są aktywni, mają pomysły i chcą się nimi dzielić. Na bazie dobrych przykładów można pobudzać działania innych, bo w każdym regionie Polski pojawiają się ludzie, którzy chcą włączyć się w kreowanie na wsi społeczeństwa obywatelskiego.

Konkurs obejmuje dwie kategorie: najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego i najaktywniejszy mieszkaniec wsi.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe i terminowe złożenie formularza zgłoszeniowego w biurze Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8,   62-500 Konin.

Ostateczny termin przyjęcia formularzy upływa w dniu 27 maja 2016 r. 

Więcej informacji oraz szczegółowy regulamin konkursu wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są na stronach internetowych: www.funduszesoleckie.eu, www.kss.org.pl, www.wielkopolskie.ksow.pl.

WAŻNE: łączny udział z środków z funduszu sołeckiego oraz środków stanowiących wkład własny sołectwa w całkowitych kosztach związanych z realizacją danego przedsięwzięcia nie może być mniejszy niż 50%.

Więcej…
  
Jakie wydatki są przeciwpożarowe?
Wtorek, 19 Kwiecień 2016 | Przeczytany 1075 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

 – Jakie wydatki z funduszu sołeckiego można sfinansować dla OSP, która zasięgiem swojego działania obejmuje obszar naszego sołectwa? Na zebraniu wiejskim w marcu sołtys powiedział, że fundusz można przeznaczyć tylko na zakup sprzętu przeciwpożarowego i gmina powinna go potem przekazać OSP, bo to nie będzie budziło zastrzeżeń jako zadanie z ochrony przeciwpożarowej. Doszło do kłótni, bo dwóch członków rady sołeckiej – strażaków mówiło, że zadanie to brzmi nie „zakup sprzętu”, ale „koszty wyposażenia OSP”, co według nich oznacza, że gmina nie musi sama sprzętu kupować. Tylko może przekazać określoną kwotę OSP na jego zakup. Mówili też, że można sfinansować więcej zadań, np. umundurowanie dla strażaków, ale więcej nie potrafili wymienić. Na spotkaniu był radny i pracownik samorządowy ds. kontaktów z sołectwami, ale oni też nie za bardzo wiedzieli jakie to mogą być zadania. Proszę o wyjaśnienie co możemy sfinansować dla OSP. Jeślibyśmy się zdecydowali np. na zakup  sprzętu dla OSP, to czy przekazać go jednostce czy użyczyć? Jak to zrobić, żeby Regionalna Izba Obrachunkowa nie uchyliła decyzji gminy ws. tych wydatków? – pyta członek rady sołeckiej sołectwa W. w gminie R. (prawdziwe dane – do wiad. redakcji).

Więcej…
  
Kto przekroczył zawity termin?
Wtorek, 19 Kwiecień 2016 | Przeczytany 499 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

 

W dniu 11 września 2015 r. zebranie wiejskie sołectwa Czarnów w gm. Konstancin-Jeziorna uchwaliło wniosek, w którym wskazało do realizacji z funduszu sołeckiego pięć przedsięwzięć w 2016 r. za przypadającą mu kwotę ok. 46 tys. zł. Mieszkańcy te pieniądze postanowili przeznaczyć na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców, na kupno drewutni, która miała stanąć na palcu zabaw we wsi, a także materiałów budowlanych do remontu paleniska w altanie oraz dwóch kamer do monitoringu i 400 kart magnetycznych do otwierania furtek w ogrodzeniu tegoż placu. Sołtyska Małgorzata Wojakowska-Żeglińska przekazała wniosek wraz z uzasadnieniem, uchwałą zebrania wiejskiego, listą obecności i protokołem z zebrania burmistrzowi Kazimierzowi Jańczukowi w dniu 30 września 2015 r. W dniu 4 października dowiedziała się nieoficjalnie, że burmistrz powołał komisję, która szykuje tekst opinii zawierającej uzasadnienie odrzucenia wniosku i zmieniła już trzy razy podstawę prawną tegoż uzasadnienia. Informację o planowanym odrzuceniu wniosku potwierdził w rozmowie z nią wiceburmistrz Ryszard Machałek, któremu burmistrz powierzył kierowanie ową komisją. Następnego dnia sołtyska rzuciła na biurko burmistrzowi odznakę sołtysa i złożyła na piśmie rezygnację z funkcji, którą pełniła 17 lat. 3 tygodnie później na zebraniu wiejskim zwołanym przez burmistrza w celu wyboru nowego sołtysa zgłoszono tylko jedną kandydaturę... Małgorzaty Wojakowskiej-Żeglińskiej. Mieszkańcy bowiem uprosili ją, by zgodziła się kandydować ponownie, mimo wcześniej złożonej rezygnacji, argumentując, że nie wyobrażają sobie innej osoby na jej miejscu. I sołtysem znowu została wybrana.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 5 z 59

kultura l p

asos14 20

laur14

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

dp 2016

fs por2016

15 a 1

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy