Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Aktualności

Do 31 marca – podjęcie decyzji przez rade gminy o uruchomieniu Funduszu Sołeckiego.
Wtorek, 1 Marzec 2011 | Przeczytany 1340 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Jeśli rada gminy chce wyrazić zgodę na utworzenie funduszu sołeckiego na rok 2012, to musi te zgodę wyrazić w formie uchwały do 31 marca 2011 r. (zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim). Termin ten jest nieprzekraczalny.

Więcej…
 

PROEJKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM
Środa, 9 Luty 2011 | Przeczytany 1141 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Szanowni Państwo,

W związku z wcześniejszymi zapowiedziami został opracowany i zgłoszony do Marszałka Senatu projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw.  Zapraszam do zapoznania się z treścią tego projektu i proszę o uwagi oraz propozycje zmian ustawowych, które będą stanowić cenny materiał w dalszych pracach ustawodawczych nad tym projektem. Czekam na owocną dyskusję w tej kwestii na naszym serwisie bądź inny bezpośredni kontakt do biura Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Z poważaniem

 Ireneusz Niewiarowski
Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów

  

  
Zwrot wydatków z funduszu sołeckiego
Czwartek, 3 Luty 2011 | Przeczytany 3388 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Z budżetu państwa przysługuje zwrot części wydatków gmin, wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Zwrot wydatków następuje na wniosek gminy.

Od 23 lutego 2010 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 25 stycznia 2010 r. w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (Dz.U. Nr 21, poz. 106) ( Pobierz plik ). Gmina składa wniosek o zwrot wydatków do właściwego wojewody, w terminie do 31 maja roku następującego po roku, w którym dokonano wydatków. We wniosku gmina wykazuje wykonane wydatki według stanu na 31 grudnia roku, za który składany jest wniosek. Właściwy wojewoda sprawdza prawidłowość wniosku pod względem rachunkowym oraz formalnym. W przypadku stwierdzenia we wniosku braków lub błędów właściwy wojewoda wzywa gminę do ich usunięcia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku nieusunięcia braków lub błędów w tym terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. Zwrot wydatków następuje na rachunek budżetu gminy w terminie do 31 sierpnia roku następującego po roku, w którym dokonano wydatków.

Więcej…
  
"Fundusze sołeckie – szansą dla wsi", materiały informacyjne
Poniedziałek, 31 Styczeń 2011 | Przeczytany 1192 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |
Zapraszamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym, który został opracowany w ramach projektu pn. ,,Fundusze Sołeckie-szansą dla wsi”. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z bezpłatnych szkoleń. W tej sprawie prosimy o kontakt z Panią Grażyną Sędziak tel. 63/2437580. Oferujemy profesjonalną i rzetelną pomoc naszych trenerów w rozwiązywaniu wszelkich niejasności związanych z wdrożeniem i realizacją funduszu sołeckiego w gminach.
Pobierz Plik
  
W Poznaniu o funduszu sołeckim i odnowie wsi
Niedziela, 16 Styczeń 2011 | Przeczytany 2353 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów podczas targów GMINA 2010 w Poznaniu w listopadzie ub. r. zorganizowało seminarium poświęcone problemom funduszu sołeckiego i odnowy wsi. Znaczną część spotkania zdominowały kwestie związane z rozliczaniem funduszu i propozycjami 

Więcej…
  
Polecamy artykuły zamieszczane w Rzeczypospolitej w dziale "samorząd".
Środa, 12 Styczeń 2011 | Przeczytany 1188 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

A w nich między innymi:
"Jak tworzyć fundusze osiedlowe?"
"Sołectwa też mogą walczyć o euro."

Więcej na stronie: http://www.rp.pl/temat/285584.html

  
Fundusz sołecki – kwota bazowa na 2011 rok
Środa, 12 Styczeń 2011 | Przeczytany 1494 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Ministerstwo Finansów podało, że średnia kwota bazowa w kraju na rok 2011 wynosi 2399, 29 zł na mieszkańca. Została ona wyliczona przy uwzględnieniu wykonanych w 2009 roku dochodów bieżących gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, wykazanych w sprawozdaniach, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych RIO do 30 czerwca 2010 roku oraz liczby mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia 2009 roku, ustaloną przez prezesa GUS.

 
<< Początek < Poprzednia 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Następna > Ostatnie >>

Strona 59 z 64

gif2

kultura l p

asos14 20

 

a laureaci 5 edycji

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy