Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Aktualności

Diagnoza funkcjonowania funduszu sołeckiego na przykładzie gmin województwa wielkopolskiego
Poniedziałek, 12 Wrzesień 2016 | Przeczytany 692 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |
Bez tytułu

Celem badania było poznanie opinii głównych grup realizujących fundusz sołecki w procesie jego wdrażania oraz ich przemyślenia odnośnie poprawy tego mechanizmu.

Populacją badawczą były dwie grupy respondentów z terenu województwa wielkopolskiego. Pierwszą byli przedstawiciele wszystkich gmin wiejskich i wiejsko-miejskich w licznie 207 podmiotów. Drugą zaś byli sołtysi w gminach wielkopolskich, w których funkcjonuje fundusz sołecki w liczbie 2 917 osób.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego i miało charakter pilotażowy.

Treść ekspertyzy dostępna TUTAJ

 

Ministerstwo Finansów podało średnią kwotę bazową (Kbk) na 2016 rok
Poniedziałek, 12 Wrzesień 2016 | Przeczytany 714 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Ministerstwo Finansów zgodnie z art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) umieściło na swojej stronie internetowej informację o średniej kwocie bazowej w kraju Kbk na 2017 rok. Wyniosła ona 3 133,03 zł na mieszkańca. 

Wskaźnik Kbk ma znaczenie przy ustalaniu kwoty refundacji wydatków na fundusz sołecki. Gminy, w których średnia kwota bazowa jednostki jest niższa od krajowej mogą liczyć na zwrot 40 proc. wydatków. Samorządy, w których lokalna kwota bazowa jest wyższa otrzymają refundację w wysokości 30 lub 20 proc.

Zgodnie z art. 3 ust. 9 i 10 ww. ustawy średnią kwotę bazową w kraju (Kbk) oblicza się dzieląc łączną kwotę wykonanych dochodów bieżących gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, przez liczbę mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podstawę do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju stanowią wykonane dochody bieżące, wykazane za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, w sprawozdaniach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.

Do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju (Kbk) na rok budżetowy 2017 zostały przyjęte wielkości: 

1) wykonane w 2015 roku dochody bieżące gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, wykazane w sprawozdaniach, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych do 30 czerwca 2016 roku;

2) liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia 2015 roku, ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

  
W najbliższy weekend zapraszamy do Lichenia
Piątek, 9 Wrzesień 2016 | Przeczytany 709 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

W dniach 10-12 września 2016 r. po raz szósty zorganizowany zostanie Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich i organizacji kobiecych działających na terenie naszych Małych Ojczyzn. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem i licznego uczestnictwa w tym wydarzeniu. Uczestniczki zjazdu przyjadą aby wziąść udział w Jarmarku Kulturowym, w ramach którego zaplanowano m.in.: przeglądy zespołów folklorystycznych, konkursy kulinarne, konkursy twórczości artystycznej, wystawy i koncerty. 

Drugi dzień zjazdu będzie miał chrakter duchowy, uczestniczki oddadzą sie skupieniu i modlitwie w licheńskiej bazylice. Będa miały również możliwość wzięcia udziału w wykładzie Agaty Puścikowskiej "Miłosierdzie na współczesne czasy".

Program do pobrania TUTAJ

ZAPROSZENIE - PLAKAT

 

  
Zapraszamy do lektury:)
Poniedziałek, 5 Wrzesień 2016 | Przeczytany 1456 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |
Bez tytułu

Miniony, bardzo pracowity okres wakacyjny zaowocował przygotowaniem i wydaniem  publikacji poświęconej funduszowi sołeckiemu i przykładom dobrych praktyk p.t.: "Fundusz sołecki - poradnik".Przy jego opracowaniu mieliśmy okazje współpracować
z wieloma doświadczonymi ekspertami, jak również z sołtysami, aktywnymi mieszkańcami sołectw w Polsce, którzy zechcieli podzielić się z nami swoją wiedzą i  odniesionymi sukcesami.

Mamy nadzieję, że przygotowane opracowanie będzie stanowić podręczne kompedium praktycznych informacji, wskazówek w codziennej pracy z mieszkańcami i przedstawicielami samorządów. Zachęcamy Państwa do współpracy, wymiany informacji i prezentacji dokonań. 

Chcemy dostrzegać tych, którzy są aktywni, mają pomysły i chcą się nimi dzielić. Na bazie dobrych przykładów można pobudzać działania innych, bo w każdym regionie Polski pojawiają się ludzie, którzy chcą włączyć się w kreowanie społeczeństwa obywatelskiego na wsi. 

Publikacja do pobrania Tutaj bądź po linkiem:

http://www.instytutobywatelski.pl/26094/publikacje/edukacja-obywatelska/poradnik-fundusz-solecki

 

  
Znamy już laureatów konkursu "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa"
Poniedziałek, 4 Lipiec 2016 | Przeczytany 2828 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Finał konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” odbył się 3 lipca 2016 r. w  Domu Pielgrzymka Arka w Licheniu, podczas konferencji „Wiejska Polska”. 

Witając gości Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS podsumował ostatnie lata działania funduszu sołeckiego. Poinformował m.in, że obecnie korzysta z niego już ok. 70 procent polskich gmin. Na temat owocnej współpracy Urzędu Marszałkowskiego i Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów przy realizacji  projektów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców wsi mówiła Pani Izabela Mroczek – Dyrektor Departamentu PROW w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Pan  Wojciech  Cerba z firmy INEA przedstawił dokonania projektu  pn.: „Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa” oraz plany na przyszłe lata w zakresie cyfryzacji wsi.

Podsumowania tegorocznej edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” dokonała Arleta Jaśniewicz - przewodnicząca Komisji Konkursowej. Konkurs po raz czwarty realizowany jest przy współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Konkurs sprzyja aktywizacji, mobilizacji mieszkańców wsi do realizacji inicjatyw zmierzających do rozwoju swoich małych ojczyzn, podejmowania współpracy, lokalnego dialogu i  krzewienia społeczeństwa obywatelskiego na wsi.  Konkurs daję szansę prezentacji przykładów inicjatyw i aktywności mieszkańców, którzy w sposób bezinteresowny podejmują się działań rozwijających aktywność lokalną, poprawiają wizerunek swoich wsi, rozbudowują poczucie własnej wartości i dumy z miejscowości w której mieszkają.

Więcej…
  
Piątek, 17 Czerwiec 2016 | Przeczytany 7381 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

finalni

 

Program konferencji "WEJSKA POLSKA"

  
Warto zobaczyć!
Niedziela, 22 Maj 2016 | Przeczytany 1671 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

tvp3

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 10 z 64

gif2

kultura l p

asos14 20

 

a laureaci 5 edycji

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy