Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Aktualności

Zapraszamy na konferencję "Wieś Polska - Wieś Innowacyjna"
Piątek, 23 Wrzesień 2016 | Przeczytany 668 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

 

Logo KSS      Logotyp konferencji  logo EPS

Szanowni Państwo, 

 

Serdecznie zapraszamy na konferencję p.n.: „Wieś Polska – Wieś Innowacyjna”, podczas której nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników połączone z wręczeniem nagród dla laureatów konkursu „Sołectw@ w sieci”.

Konferencja odbędzie się w dniu 12 października 2016 r. podczas Międzynarodowych Targów Technologii i Produktów  dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM, organizowanych na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

Celem spotkania jest poszerzenie wiedzy w zakresie cyfryzacji przez mieszkańców obszarów wiejskich. Przewidziane w programie wystąpienia prelegentów  i przygotowane prezentacje przybliżą uczestnikom wiedzę  dotyczącą nowoczesnych technologii w zakresie cyfryzacji na obszarach wiejskich.

Prosimy o udostępnienie informacji i zgłoszenie osób zainteresowanych tematyką spotkania.

W załączeniu program konferencji i formularz zgłoszenia.

Informujemy, że tylko osoby zgłoszone otrzymają wejściówki, które uprawniają do bezpłatnego wejścia na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

Celem otrzymania wejściówek prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie w wersji elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.09.2016 r.  

Uwaga: Prosimy o zorganizowanie dojazdów we własnym zakresie. 

Szczegółowych informacji udzielają:

Joanna Kukulska  - tel. 797 901 115

Grzegorz Siwiński – tel. 797 901 116

Program konferencji dostępny TUTAJ

Formularz zgłoszenia dostępny TUTAJ

 

O przyszłości wsi
Poniedziałek, 19 Wrzesień 2016 | Przeczytany 799 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

W  Tarnowcu odbyła się pielgrzymka do Sanktuarium Narodzenia Matki Boskiej, które przez biskupa Kazimierza Górnego  zostało ustanowione jako Sanktuarium zawierzenia rolników i środowisk wiejskich.  Po raz drugi zorganizowana została tam również przez Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego „III Konferencja rolników i środowisk wiejskich” z udziałem 150 osób oraz dożynki. W tym roku tematyka konferencji składała się z dwóch zagadnień: pierwsza  przedpołudniowa część to prezentacja w-ce dyrektora Wydziału rolnictwa Urzędu wojewódzkiego w Rzeszowie  Stanisława Zająca na temat „Perspektywy rozwoju rolnictwa w województwie podkarpackim” , drugim tematem konferencji była prezentacja  Piotra Kędrka  „Scalenie gruntów szansą dla polepszenia warunków gospodarowania” Obydwa tematy wzbudziły spore zainteresowanie uczestników, gdyż dotyczyły aktualnie podejmowanych działań na terenie naszego województwa (wytwarzanie żywności ekologicznej, gospodarstwa  agroturystyczne, scalenia gruntów –przeznaczona kwota czterdzieści dwa miliony PLN}.

Więcej…
  
Diagnoza funkcjonowania funduszu sołeckiego na przykładzie gmin województwa wielkopolskiego
Poniedziałek, 12 Wrzesień 2016 | Przeczytany 764 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |
Bez tytułu

Celem badania było poznanie opinii głównych grup realizujących fundusz sołecki w procesie jego wdrażania oraz ich przemyślenia odnośnie poprawy tego mechanizmu.

Populacją badawczą były dwie grupy respondentów z terenu województwa wielkopolskiego. Pierwszą byli przedstawiciele wszystkich gmin wiejskich i wiejsko-miejskich w licznie 207 podmiotów. Drugą zaś byli sołtysi w gminach wielkopolskich, w których funkcjonuje fundusz sołecki w liczbie 2 917 osób.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego i miało charakter pilotażowy.

Treść ekspertyzy dostępna TUTAJ

  
Ministerstwo Finansów podało średnią kwotę bazową (Kbk) na 2016 rok
Poniedziałek, 12 Wrzesień 2016 | Przeczytany 785 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Ministerstwo Finansów zgodnie z art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) umieściło na swojej stronie internetowej informację o średniej kwocie bazowej w kraju Kbk na 2017 rok. Wyniosła ona 3 133,03 zł na mieszkańca. 

Wskaźnik Kbk ma znaczenie przy ustalaniu kwoty refundacji wydatków na fundusz sołecki. Gminy, w których średnia kwota bazowa jednostki jest niższa od krajowej mogą liczyć na zwrot 40 proc. wydatków. Samorządy, w których lokalna kwota bazowa jest wyższa otrzymają refundację w wysokości 30 lub 20 proc.

Zgodnie z art. 3 ust. 9 i 10 ww. ustawy średnią kwotę bazową w kraju (Kbk) oblicza się dzieląc łączną kwotę wykonanych dochodów bieżących gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, przez liczbę mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podstawę do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju stanowią wykonane dochody bieżące, wykazane za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, w sprawozdaniach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.

Do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju (Kbk) na rok budżetowy 2017 zostały przyjęte wielkości: 

1) wykonane w 2015 roku dochody bieżące gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, wykazane w sprawozdaniach, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych do 30 czerwca 2016 roku;

2) liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia 2015 roku, ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

  
W najbliższy weekend zapraszamy do Lichenia
Piątek, 9 Wrzesień 2016 | Przeczytany 772 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

W dniach 10-12 września 2016 r. po raz szósty zorganizowany zostanie Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich i organizacji kobiecych działających na terenie naszych Małych Ojczyzn. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem i licznego uczestnictwa w tym wydarzeniu. Uczestniczki zjazdu przyjadą aby wziąść udział w Jarmarku Kulturowym, w ramach którego zaplanowano m.in.: przeglądy zespołów folklorystycznych, konkursy kulinarne, konkursy twórczości artystycznej, wystawy i koncerty. 

Drugi dzień zjazdu będzie miał chrakter duchowy, uczestniczki oddadzą sie skupieniu i modlitwie w licheńskiej bazylice. Będa miały również możliwość wzięcia udziału w wykładzie Agaty Puścikowskiej "Miłosierdzie na współczesne czasy".

Program do pobrania TUTAJ

ZAPROSZENIE - PLAKAT

 

  
Zapraszamy do lektury:)
Poniedziałek, 5 Wrzesień 2016 | Przeczytany 1519 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |
Bez tytułu

Miniony, bardzo pracowity okres wakacyjny zaowocował przygotowaniem i wydaniem  publikacji poświęconej funduszowi sołeckiemu i przykładom dobrych praktyk p.t.: "Fundusz sołecki - poradnik".Przy jego opracowaniu mieliśmy okazje współpracować
z wieloma doświadczonymi ekspertami, jak również z sołtysami, aktywnymi mieszkańcami sołectw w Polsce, którzy zechcieli podzielić się z nami swoją wiedzą i  odniesionymi sukcesami.

Mamy nadzieję, że przygotowane opracowanie będzie stanowić podręczne kompedium praktycznych informacji, wskazówek w codziennej pracy z mieszkańcami i przedstawicielami samorządów. Zachęcamy Państwa do współpracy, wymiany informacji i prezentacji dokonań. 

Chcemy dostrzegać tych, którzy są aktywni, mają pomysły i chcą się nimi dzielić. Na bazie dobrych przykładów można pobudzać działania innych, bo w każdym regionie Polski pojawiają się ludzie, którzy chcą włączyć się w kreowanie społeczeństwa obywatelskiego na wsi. 

Publikacja do pobrania Tutaj bądź po linkiem:

http://www.instytutobywatelski.pl/26094/publikacje/edukacja-obywatelska/poradnik-fundusz-solecki

 

  
Znamy już laureatów konkursu "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa"
Poniedziałek, 4 Lipiec 2016 | Przeczytany 3014 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Finał konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” odbył się 3 lipca 2016 r. w  Domu Pielgrzymka Arka w Licheniu, podczas konferencji „Wiejska Polska”. 

Witając gości Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS podsumował ostatnie lata działania funduszu sołeckiego. Poinformował m.in, że obecnie korzysta z niego już ok. 70 procent polskich gmin. Na temat owocnej współpracy Urzędu Marszałkowskiego i Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów przy realizacji  projektów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców wsi mówiła Pani Izabela Mroczek – Dyrektor Departamentu PROW w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Pan  Wojciech  Cerba z firmy INEA przedstawił dokonania projektu  pn.: „Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa” oraz plany na przyszłe lata w zakresie cyfryzacji wsi.

Podsumowania tegorocznej edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” dokonała Arleta Jaśniewicz - przewodnicząca Komisji Konkursowej. Konkurs po raz czwarty realizowany jest przy współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Konkurs sprzyja aktywizacji, mobilizacji mieszkańców wsi do realizacji inicjatyw zmierzających do rozwoju swoich małych ojczyzn, podejmowania współpracy, lokalnego dialogu i  krzewienia społeczeństwa obywatelskiego na wsi.  Konkurs daję szansę prezentacji przykładów inicjatyw i aktywności mieszkańców, którzy w sposób bezinteresowny podejmują się działań rozwijających aktywność lokalną, poprawiają wizerunek swoich wsi, rozbudowują poczucie własnej wartości i dumy z miejscowości w której mieszkają.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnie >>

Strona 11 z 66

gif2

kultura l p

asos14 20

 

a laureaci 5 edycji

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy