Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Aktualności

Oświetlenie uliczne z funduszu sołeckiego
Poniedziałek, 3 Październik 2016 | Przeczytany 705 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Czy z funduszu sołeckiego można finansować oświetlenie uliczne przy każdej drodze przebiegającej przez sołectwo, niezależnie czy jest to droga gminna, powiatowa czy wojewódzka, skoro nie można remontować z niego drogi powiatowej lub wojewódzkiej ani budować chodnika przy takiej drodze? W taką możliwość powątpiewają nawet niektórzy radcy prawni w gminach, pytając o podstawę prawną.

Redakcja "Gazety Sołeckiej" odpowiada: Oświetlenia ulicznego nie należy traktować jak budowy drogi powiatowej lub wojewódzkiej bądź remontu albo modernizacji chodnika przy drodze powiatowej albo wojewódzkiej lub krajowej przebiegającej przez sołectwo. Bowiem budowa remont bądź modernizacja drogi powiatowej albo wojewódzkiej lub krajowej nie będzie zadaniem własnym gminy, tylko powiatu albo województwa, więc przeznaczenie na taką inwestycję funduszu sołeckiego naruszy art. 2 ust. 6 Ustawy o funduszu sołeckim. Także budowa lub remont albo modernizacja chodnika przy drodze powiatowej lub wojewódzkiej bądź krajowej narusza ww. przepis, bowiem zgodnie z ustawą o drogach publicznych chodnik (pobocze) jest częścią drogi. Należy więc traktować wydatki na chodnik np. przy drodze powiatowej jako wydatki na zadania powiatu, a nie gminy.

Więcej…
 

Budynek strażacki, kapliczki i inny wniosek....
Poniedziałek, 3 Październik 2016 | Przeczytany 720 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Czy można wydać pieniądze na przekwalifikowanie budynku gospodarczego na strażacki? Czy można remontować kapliczki z funduszu sołeckiego? Czy jeżeli sołtys złoży inny wniosek niż uchwalono na zebraniu, to czy można złożyć skargę? – pyta Anna Zakrzewska.

Redakcja "Gazety Soleckiej" odpowiada: Nie napisała Pani jakie przeznaczenie miałby mieć „budynek strażacki” ani czyją własnością jest „budynek gospodarczy”. Tymczasem ma to kluczowe znaczenie. Jeśli budynek gospodarczy jest własnością gminy, to można go przekwalifikować na różne cele, niekoniecznie związane ściśle z ochroną przeciwpożarową i urządzić tam np. salę wiejską lub świetlicę. Będzie to bowiem zadanie własne gminy obejmujące sprawy gospodarki nieruchomościami gminnymi (art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Jeśli jednak budynek gospodarczy będzie własnością OSP, a „budynek strażacki” miałby mieć inne przeznaczenie niż wynikające z zadań gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej – to nie będzie możliwe sfinansowanie owego przekwalifikowania z funduszu sołeckiego. Możliwe będzie pod warunkiem, że budynek po przekwalifikowaniu służyć będzie zadaniom gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, tj. zapewnieniu gotowości bojowej OSP (art. 32 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej). Jeśli więc w przekwalifikowanym budynku znajdzie się remiza strażacka, garaże na wozy bojowe albo sprzęt przeciwpożarowy, szatnie dla strażaków, sanitariaty dla nich itp., tj. tylko takie pomieszczenia, które mają zapewnić gotowość bojową strażaków – to będzie można wydać na przekwalifikowanie na taki cel fundusz sołecki. 

Więcej…
  
Zapraszamy na konferencję "Wieś Polska - Wieś Innowacyjna"
Piątek, 23 Wrzesień 2016 | Przeczytany 697 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

 

Logo KSS      Logotyp konferencji  logo EPS

Szanowni Państwo, 

 

Serdecznie zapraszamy na konferencję p.n.: „Wieś Polska – Wieś Innowacyjna”, podczas której nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników połączone z wręczeniem nagród dla laureatów konkursu „Sołectw@ w sieci”.

Konferencja odbędzie się w dniu 12 października 2016 r. podczas Międzynarodowych Targów Technologii i Produktów  dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM, organizowanych na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

Celem spotkania jest poszerzenie wiedzy w zakresie cyfryzacji przez mieszkańców obszarów wiejskich. Przewidziane w programie wystąpienia prelegentów  i przygotowane prezentacje przybliżą uczestnikom wiedzę  dotyczącą nowoczesnych technologii w zakresie cyfryzacji na obszarach wiejskich.

Prosimy o udostępnienie informacji i zgłoszenie osób zainteresowanych tematyką spotkania.

W załączeniu program konferencji i formularz zgłoszenia.

Informujemy, że tylko osoby zgłoszone otrzymają wejściówki, które uprawniają do bezpłatnego wejścia na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

Celem otrzymania wejściówek prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie w wersji elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.09.2016 r.  

Uwaga: Prosimy o zorganizowanie dojazdów we własnym zakresie. 

Szczegółowych informacji udzielają:

Joanna Kukulska  - tel. 797 901 115

Grzegorz Siwiński – tel. 797 901 116

Program konferencji dostępny TUTAJ

Formularz zgłoszenia dostępny TUTAJ

  
O przyszłości wsi
Poniedziałek, 19 Wrzesień 2016 | Przeczytany 831 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

W  Tarnowcu odbyła się pielgrzymka do Sanktuarium Narodzenia Matki Boskiej, które przez biskupa Kazimierza Górnego  zostało ustanowione jako Sanktuarium zawierzenia rolników i środowisk wiejskich.  Po raz drugi zorganizowana została tam również przez Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego „III Konferencja rolników i środowisk wiejskich” z udziałem 150 osób oraz dożynki. W tym roku tematyka konferencji składała się z dwóch zagadnień: pierwsza  przedpołudniowa część to prezentacja w-ce dyrektora Wydziału rolnictwa Urzędu wojewódzkiego w Rzeszowie  Stanisława Zająca na temat „Perspektywy rozwoju rolnictwa w województwie podkarpackim” , drugim tematem konferencji była prezentacja  Piotra Kędrka  „Scalenie gruntów szansą dla polepszenia warunków gospodarowania” Obydwa tematy wzbudziły spore zainteresowanie uczestników, gdyż dotyczyły aktualnie podejmowanych działań na terenie naszego województwa (wytwarzanie żywności ekologicznej, gospodarstwa  agroturystyczne, scalenia gruntów –przeznaczona kwota czterdzieści dwa miliony PLN}.

Więcej…
  
Diagnoza funkcjonowania funduszu sołeckiego na przykładzie gmin województwa wielkopolskiego
Poniedziałek, 12 Wrzesień 2016 | Przeczytany 792 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |
Bez tytułu

Celem badania było poznanie opinii głównych grup realizujących fundusz sołecki w procesie jego wdrażania oraz ich przemyślenia odnośnie poprawy tego mechanizmu.

Populacją badawczą były dwie grupy respondentów z terenu województwa wielkopolskiego. Pierwszą byli przedstawiciele wszystkich gmin wiejskich i wiejsko-miejskich w licznie 207 podmiotów. Drugą zaś byli sołtysi w gminach wielkopolskich, w których funkcjonuje fundusz sołecki w liczbie 2 917 osób.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego i miało charakter pilotażowy.

Treść ekspertyzy dostępna TUTAJ

  
Ministerstwo Finansów podało średnią kwotę bazową (Kbk) na 2016 rok
Poniedziałek, 12 Wrzesień 2016 | Przeczytany 814 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Ministerstwo Finansów zgodnie z art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) umieściło na swojej stronie internetowej informację o średniej kwocie bazowej w kraju Kbk na 2017 rok. Wyniosła ona 3 133,03 zł na mieszkańca. 

Wskaźnik Kbk ma znaczenie przy ustalaniu kwoty refundacji wydatków na fundusz sołecki. Gminy, w których średnia kwota bazowa jednostki jest niższa od krajowej mogą liczyć na zwrot 40 proc. wydatków. Samorządy, w których lokalna kwota bazowa jest wyższa otrzymają refundację w wysokości 30 lub 20 proc.

Zgodnie z art. 3 ust. 9 i 10 ww. ustawy średnią kwotę bazową w kraju (Kbk) oblicza się dzieląc łączną kwotę wykonanych dochodów bieżących gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, przez liczbę mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podstawę do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju stanowią wykonane dochody bieżące, wykazane za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, w sprawozdaniach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.

Do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju (Kbk) na rok budżetowy 2017 zostały przyjęte wielkości: 

1) wykonane w 2015 roku dochody bieżące gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, wykazane w sprawozdaniach, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych do 30 czerwca 2016 roku;

2) liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia 2015 roku, ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

  
W najbliższy weekend zapraszamy do Lichenia
Piątek, 9 Wrzesień 2016 | Przeczytany 789 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

W dniach 10-12 września 2016 r. po raz szósty zorganizowany zostanie Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich i organizacji kobiecych działających na terenie naszych Małych Ojczyzn. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem i licznego uczestnictwa w tym wydarzeniu. Uczestniczki zjazdu przyjadą aby wziąść udział w Jarmarku Kulturowym, w ramach którego zaplanowano m.in.: przeglądy zespołów folklorystycznych, konkursy kulinarne, konkursy twórczości artystycznej, wystawy i koncerty. 

Drugi dzień zjazdu będzie miał chrakter duchowy, uczestniczki oddadzą sie skupieniu i modlitwie w licheńskiej bazylice. Będa miały również możliwość wzięcia udziału w wykładzie Agaty Puścikowskiej "Miłosierdzie na współczesne czasy".

Program do pobrania TUTAJ

ZAPROSZENIE - PLAKAT

 

 
<< Początek < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnie >>

Strona 11 z 66

kultura l p

asos14 20

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy