Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
O funduszu sołeckim w Swarzędzu
Czwartek, 29 Lipiec 2010 | Przeczytany 3095 razy | Eksportuj do PDF |
10 czerwca br. Swarzędz gościł ponad 150 wójtów, burmistrzów, przewodniczących rad i sołtysów z całej Wielkopolski.

Gazeta Sołecka /Lipiec 2010

Organizatorem dorocznego spotkania było Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, któremu przewodzi od roku wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu, a jednocześnie sołtys Gruszczyna Barbara Czachura.
Głównym tematem spotkania były założenia i pierwsze doświadczenia z realizacji funduszu sołeckiego, który samorządy gminne mogą corocznymi uchwałami przyjąć do realizacji na swoim terenie.
O założeniach funduszu sołeckiego, korzyściach z jego przyjęcia przez gminy, a także możliwości realizacji różnych inwestycji z tych środków mówił przewodniczący Rady Miejskiej w Swarzędzu Piotr Choryński. Podkreślał on, że przyjęcie przez samorządy gminne funduszu sołeckiego stwarza możliwość odzyskania od 10 – 30% wydatkowanych środków z budżetu państwa i co jest najważniejsze pobudza to aktywność mieszkańców wsi, którzy sami mogą decydować o tym jaka inwestycja ma być zrealizowana w ich miejscowości.
Ewa Buczyńska przewodnicząca komisji Rolnictwa Rady Miejskiej przedstawiły swarzędzkie doświadczenia we wdrażaniu funduszu sołeckiego. Na wiele pytań i wątpliwości związanych z realizacją funduszu odpowiadał uczestnikom konferencji Dariusz Kraszewski – przedstawiciel Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.
W spotkaniu brali udział również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Marek Beer z-ca dyr. Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Michał Sosiński z Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Mówili oni o skomplikowanej sytuacji na terenach Wielkopolski i innych rejonów kraju, które zostały dotknięte powodzią. Podkreślali jak bardzo rolnikom z tych terenów potrzebna jest pomoc i to nie tylko w postaci żywności dla ludzi i środków higieny, o czym dużo mówi się w radiu i telewizji oraz pisze w prasie. Ale rolnicy potrzebują przede wszystkim pasz dla zwierząt, gdyż wszystkie zapasy przepadły w powodzi i teraz zwierzęta tam głodują.
Spotkanie, w którego części uczestniczył także starosta poznański Jan Grabkowski, uczestnicy uznali za bardzo merytoryczne i perfekcyjnie przygotowane, co jest szczególnie ważne, gdyż organizowano je bez pomocy finansowej Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.
 

  

C.

 

laur18

asos14 20

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy