Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Kalendarium działań związanych z funduszem sołeckim
Czwartek, 29 Lipiec 2010 | Przeczytany 7481 razy |

Środki z funduszu mogą być przeznaczone wyłącznie na przedsięwzięcia mieszczące się w zakresie:
> zadań własnych gminy,
> służące poprawie warunków życia mieszkańców,
> zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Mogą też być przeznaczane na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Lista przykładowych zadań możliwych do realizacji w ramach środków pochodzących z funduszu sołeckiego. Można również podyskutować o pomysłach na naszym forum internetowym.

Pobierz Plik

 

laur18

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy