Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
KATALOG PRZYKŁADOWYCH PROJEKTÓW
Czwartek, 23 Wrzesień 2010 | Przeczytany 4205 razy |

Ze względu na niewielkie jeszcze doświadczenia społeczności lokalnych w realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych z wyodrębnionych środków Funduszu Sołeckiego oddajemy do Państwa dyspozycji katalog przykładowych projektów. Założenie, które przyjęto jako podstawowe, to budżet FS w wysokości 10.000 złotych. 

Niektóre projekty wymagają wniesienia wkładu własnego przez społeczność lokalną w formie pracy społecznej lub użyczenia maszyn i sprzętu, jednak jest to indywidualna decyzja mieszkańców. Wniesienie wkładu własnego powinno być poprzedzone podjęciem stosownej uchwały przez Zebranie Wiejskie, gdyż projekt musi zakładać realność wykonania.  Budżety prezentowanych projektów zostały skalkulowane w oparciu o średnie ceny usług i towarów, na podstawie źródeł internetowych, jednakże zaleca się ich dostosowanie od warunków lokalnych.
Wszystkie zaprezentowane projekty spełniają wymagania określone w Ustawie o Funduszu Sołeckim, tzn:
- służą poprawie warunków życia mieszkańców
- są zadaniami własnymi gminy
- są zgodne ze strategią gminy
Przedstawione poniżej opisy przykładowych projektów powinny być dostosowane do sytuacji konkretnego Sołectwa oraz zaprezentowane w sposób zgodny z wymaganiami formalnymi. Przykładowe dokumenty dostępne są w zakładce: wniosek  i uchwała zebrania wiejskiego.

 

Lista przykładowych projektów:

  1.

 Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych

 Plik .doc  

  2.

 Wyposażenie świetlicy wiejskiej

 Plik .doc  

  3.

 Promocja postaw ekologicznych wśród mieszkańców Sołectwa X   

 Plik .doc  

  4.

 Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców Sołectwa X

 Plik .doc  

  5.

 Poprawa dostępu do kultury wśród mieszkańców Sołectwa X

 Plik .doc  

  6.

 Pobudzanie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców    

 Plik .doc  

  7.

 Budowa placu zabaw dla dzieci

 Plik .doc  

  8.

 Uporządkowanie targowiska wiejskiego

 Plik .doc  

  9.

 Warsztaty kulinarne Koła Gospodyń Wiejskich

 Plik .doc  

 10.

 Promocja miejscowości turystycznej X

 Plik .doc  

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

 

laur18

asos14 20

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy