Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Forum Debaty Publicznej Prezydenta RP "Potencjał Obszarów Wiejskich Szansą Rozwoju"
Poniedziałek, 23 Kwiecień 2012 | Przeczytany 1579 razy | Eksportuj do PDF |

W dniu 19 kwietnia 2012r. prawie czterdziestoosobowa delegacja Opolan wzięła udział w debacie publicznej na temat „Odnowy wsi”, zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP. Do Warszawy pojechali liderzy wiejskich społeczności, sołtysi najaktywniejszych wsi oraz tych, które zwyciężyły w konkursie „Piękna wieś opolska”, samorządowcy, moderatorzy i gminni koordynatorzy odnowy wsi.

W gronie zaproszonych czterech województw (oprócz naszego, jeszcze dolnośląskie, podkarpackie i wielkopolskie), które realizują proces „Odnowy wsi”, region opolski niewątpliwie wiódł tego dnia prym. Opolska „odnowa” ma najdłuższy, bo 15 letni, staż, spory dorobek i udział 700 sołectw ze wszystkich 68 gmin miejsko-wiejskich i wiejskich województwa. To Opolskie było wzorcem dla kolejnych programów w Polsce. W trakcie debaty mówiono o procesie odnowy z pozycji regionu, gminy, wreszcie sołectwa. Dorobek piętnastolecia przypomniał Ryszard Wilczyński, wojewoda opolski, wiceprzewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE w Wiedniu, zarazem twórca programu w naszym województwie. Zwrócił on uwagę, iż w założeniach odnowy leży przeciwdziałanie utracie wartości kulturowych oraz zanikowi tożsamości wsi. – Tak pojmowana misja, w połączeniu z mechanizmami tworzenia sołeckiej strategii rozwoju oraz jej wdrażania powoduje uruchomienie wielu projektów polegających na rewitalizacji. Dzięki nim obiekty zabytkowe, charakterystyczne dla wsi oraz cenne pod względem architektonicznym i historycznym są przywracane do użytkowania. Stare formy otrzymują nowe funkcje. Służy to ochronie przestrzeni wiejskiej, jej dziedzictwa kulturowego i krajobrazu – powiedział Ryszard Wilczyński. Z kolei marszałek województwa opolskiego, Józef Sebesta, mówił, że największym sukcesem odnowy są ludzie, ich zapał, inicjatywa, wiara w to, że warto brać sprawy w swoje ręce, warto zrobić wszystko, by uczynić swoje wsie miejscem przyjaznym do życia i zamieszkania. - W ramach programu mieszkańcy opolskich wsi po raz pierwszy w kraju sami budowali w swych sołectwach strategie rozwoju, wyznaczali cele, określali kierunki, w jakich ich miejscowości będą się rozwijać. Od początku wdrażania Programu „Odnowy wsi” samorząd województwa opolskiego przeznaczył na jego wsparcie łącznie blisko 4,5 miliona złotych. Prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego od 2007r. ewaluacja „Odnowy” wskazuje, że w latach od 2007 do 2010r. wartość przedsięwzięć materialnych i niematerialnych realizowanych przez sołectwa uczestniczące w programie wyniosła 103 miliony złotych i corocznie systematycznie wzrasta. Każda złotówka przeznaczona na realizację zadania wygenerowała dodatkowo 23 złote w końcowej wartości projektów. Istotnym jest również, że przedsięwzięcia te wykonywane są przy wzrastającym wsparciu samorządów gminnych i funduszu sołeckiego – mówił marszałek. O dobrych praktykach w swojej gminie opowiadał burmistrz Gogolina, Joachim Wojtala. Przypomniał on inicjatywy Kamienia Śląskiego – wsi laureatki konkursu „Piękna wieś opolska” miejsca, gdzie odbył się Europejski Kongres Odnowy Wsi. W ciągu kilku lat miejscowość ta ze wsi typowo rolniczej przekształciła się w kurort, z mocno rozwiniętą siecią usług leczniczych, hotelarskich (przybyło ponad 400 miejsc noclegowych), gastronomicznych, kongresowych, przybyło 300 miejsc pracy. Senator Ireneusz Niewiarowski prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, ubolewał, że na wieś często patrzy się przez pryzmat inwestycji infrastrukturalnych, a nie poprzez kapitał społeczny. – Tymczasem na wsi nikt nie jest anonimowy, istnieje tam tradycja pomocy i wspólnotowego działania – mówił. Jego zdaniem utworzenie funduszu sołeckiego jest szansą na dalszy rozwój odnowy. Udowodniło, że sołectwo jest zauważalne, pokazało jakość rządzenia w gminie i kondycję społeczną. Dziś wiadomo, czy władza chce pracować z ludźmi dla ludzi czy tylko dla ludzi. Na zakończenie spotkania prof. Jerzy Regulski, doradca prezydenta RP, poinformował o powstaniu „Witryny obywatelskiej”, gdzie każdy obywatel lub wspólnota obywatelska może opisać przykład dobrych praktyk. Pozwoli to wypracować modele ciekawych inicjatyw. Te najlepsze prezydent będzie wyróżniał. Marszałek Józef Sebesta zaprosił prezydenta Bronisława Komorowskiego na uroczyste obchody 15-lecia opolskiej „Odnowy Wsi”. Planowane są one w połowie października tego roku.

Materiały konferencyjne

 

 

 

 

Źródło: www.odnowawsi.eu

 

 

laur18

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy