Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Fundusz aktywności społecznej
Wtorek, 30 Lipiec 2013 | Przeczytany 13365 razy | Eksportuj do PDF |

2013 – „Fundusz aktywności społecznej" = Źródło finansowania: Minister Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego ,,Fundusz Inicjatyw Obywatelskich".

Projekt ma się przyczynić do uświadomienia uczestnikom korzyści związanych z lokalną aktywnością i współpracy międzyludzkiej a przede wszystkim do wzrostu zainteresowania funduszem sołeckim.

W ramach projektu prowadzone będą działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym tj. - opracowanie i publikacja 3 wkładek tematycznych w miesięczniku „Gazeta Sołecka", - opracowanie i druk publikacji poświęconej promocji funduszu sołeckiego jako jednego z kluczowych narzędzi budowania potencjału rozwojowego wsi, - przygotowanie i przeprowadzenie 15 spotkań konsultacyjno-doradczych, - realizacja i emisja 2 reportaży stanowiących promocję przykładów dobrych praktyk a w szczególności ich społecznego wymiaru i znaczenia dla rozwoju kapitału społecznego na wsi, - prowadzenie działań informacyjno-doradczych poprzez działający serwis informacyjny www.funduszesoleckie.eu i działań informacyjnych za pomocą telefonii komórkowej (wysyłka wiadomości tekstowych sms).

Celem projektu jest rozwój postaw obywatelskich i pobudzenie mieszkańców wsi do innowacyjnych działań na rzecz partycypacji obywatelskiej i współdziałania przez wzrost wiedzy oraz świadomości w zakresie skutecznego planowania i realizacji inicjatyw, służących kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego na wsi.

Cele szczegółowe: - wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców wsi w zakresie inicjowania, finansowania i realizacji konkretnych przedsięwzięć społecznych i obywatelskich, - podniesienie stopnia aktywności mieszkańców wsi i wspólnot lokalnych wzmacniających ich zaangażowanie w życie publiczne, - zapoznanie adresatów projektu z przykładami możliwych do realizacji działań zmierzających do rozwoju ich małych ojczyzn i zachęcanie do budzenia twórczej energii, uwalniania zapału, podejmowania współpracy w kierunku zmian istniejącej rzeczywistości, - wsparcie informacyjno-doradcze dotyczące funduszu sołeckiego i innych instrumentów aktywizacji sołectw, poprzez działający serwis informacyjny www.funduszesoleckie.eu.

Adresaci projektu: - sołtysi, członkowie rad sołeckich, - mieszkańcy wsi niezależnie od wieku i statusu społecznego, - przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wójtowie, burmistrzowie, radni, urzędnicy), - środowiska wiejskie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich, w tym liderzy grup odnowy wsi i lokalnych grup działania oraz lokalni liderzy i animatorzy, np. członkinie kół gospodyń wiejskich, lokalnych formalnych i nieformalnych organizacji, klubów itp.,

Beneficjentami korzyści wynikających z realizacji projektu będą wszyscy mieszkańcy tych miejscowości, które zyskają nowe oblicza, dzięki wsparciu dostępnych narzędzi finansowych, oraz całe społeczności wiejskie.

 

laur18

asos14 20

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy