Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Rozporządzenie dotyczące funduszy sołeckich
Środa, 16 Lipiec 2014 | Przeczytany 38002 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Od 11 lipca zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot.

Rozporządzenie, które jest dostępne w Dzienniku Ustaw zostało wydane na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U., poz. 301). Zgodnie z jej zapisami wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje wojewodzie informację o wysokości środków przypadających na dane sołectwa obliczonych według wzoru określonego w art. 3 ust. 1 ustawy. Nieprzekazanie w terminie tych informacji skutkuje utratą przez gminę prawa do zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego Wojewoda przekazuje zbiorczą informację ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej w terminie do dnia 15 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

Przekazywanie informacji ma na celu monitorowanie funduszu sołeckiego oraz środków przeznaczonych w budżecie państwa na zwrot części wydatków w ramach funduszu.

W rozporządzeniu określono:

·  w załączniku nr 1 - wzór informacji przekazywanej właściwemu wojewodzie, w roku poprzedzającym rok budżetowy, przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o wysokości środków przypadających na dane sołectwa oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb);

·  w załączniku nr 2 - wzór informacji zbiorczej przekazywanej przez wojewodę, w roku poprzedzającym rok budżetowy, ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej (na podstawie danych przekazanych przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast) o wysokości środków funduszu sołeckiego w gminach oraz o wysokości Kb w poszczególnych gminach.

 

Informacje zaczerpnięte z portalu www.administracja.mac.gov.pl 

 

ZAŁĄCZNIKI

Rozporzadzenie MAiC  lipiec 2014 - plik .pdf

Fundusz solecki zalacznik nr 1 - plik .xlsx

Fundusz solecki zalacznik nr 2 - plik .xlsx

Fundusz solecki zalacznik nr 1- instrukcja - plik .docx

Fundusz solecki zalacznik nr 2- instrukcja - plik .docx

 

laur18

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy