Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Fundusz sołecki po nowemu
Poniedziałek, 22 Grudnia 2014
5-14

W dniu 21 lutego 2014 r. Sejm uchwalił znowelizowaną ustawę o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014, poz. 301). Już 11 marca 2014 r. – w Dniu Sołtysa 

– Prezydent RP podpisał tę ustawę w Łasku w obecności setek sołtysów, a dnia 20 marca 2014 r. weszła ona w życie.

 Pobierz Plik 

 

laur18

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy