Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zarzewie
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK
Środa, 16 Wrzesień 2015

zarzew1

Realizator: Sołectwo Zarzew, gmina Rzgów, powiat koniński, woj. wielkopolskie
Budżet projektu: 131 814 zł, w tym 10 895 zł środki z FS

Opis projektu:
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zarzewie była przedsięwzięciem wieloetapowym, angażującym zarówno mieszkańców wsi jak i środki finansowe, pochodzące z różnych źródeł.  W budżecie projektu praca mieszkańców stanowiła aż 45 000 złotych, a z różnych źródeł zewnętrznych udało się pozyskać kwotę 75 919 złotych. Projekt jest więc doskonałym przykładem montażu finansowego, w którym środki z funduszu sołeckiego są uzupełnieniem wymaganego wkładu własnego projekcie finansowanym ze środków publicznych.
W pierwszym etapie realizacji projektu, który miał miejsce na przełomie lat 2012-13, wykonano wymianę pokrycia dachowego. Etap ten był przełomowy, ponieważ zniszczony dach uniemożliwił prowadzenie jakichkolwiek prac wewnątrz budynku. Jego naprawa umożliwiła dalszą modernizację. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiały budowlane i wykończeniowe, natomiast mieszkańcy solidarnie ponieśli koszty związane z wynajęciem wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej, a także sami brali udział w pracach związanych z wymianą dachu. Powodzenie zadania oraz integracja mieszkańców były bodźcem do dalszej aktywności. Poszukiwano źródeł finansowania kolejnych etapów projektu.
Poszukiwania te zaowocowały pozyskaniem środków z Unii Europejskiej w kwocie 25 000,00 zł na zadanie pod nazwą: „Przebudowa części socjalno-sanitarnej budynku świetlicy wiejskiej w Zarzewie w gminie Rzgów”. Mieszkańcy wykonywali w ramach wkładu własnego niepieniężnego wszystkie możliwe prace, część środków pochodziła również z budżetu Gminy Rzgów. W ramach projektu wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, gipsowano i malowano ściany, wykonano instalację elektryczną i sanitarną, wyposażono łazienki i kuchnię w niezbędne elementy, przystosowano łazienki do osób niepełnosprawnych, zamontowano przydomową oczyszczalnię ścieków.  Mieszkańcy w ramach pracy świadczonej nieodpłatnie wykonali roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty budowlane.
W kolejnym etapie przystąpiono do zaprojektowania i wyposażenia wnętrzna remizy, tak aby było ono przytulne,  funkcjonalne i nawiązywało jednocześnie do lokalnej tradycji. Przystąpienie do projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku pn.:  „Wielkopolska: Rewolucje”  dało możliwość pozyskanie projektu wystroju wnętrzna, przygotowanego przez światowej sławy poznańskiego architekta i designera Pawła Grobelnego. Tytuł projektu nawiązuje do filmu braci Wachowskich „Matrix: Rewolucje”. Organizatorzy projektu, podobnie jak bohaterowie filmu chcieli wraz z artystami i mieszkańcami wielkopolskich wsi i miasteczek, zmieniać rzeczywistość, w której żyjemy, uwolnić swoje myślenie od schematów, wyjść poza system i pokazać, że w sztuce nie ma spotkań niemożliwych. Efekty tych ambitnych założeń udało się w Zarzewie. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych etapów realizacji projektu, z pozyskanych środków zakupiono niezbędne materiały, natomiast większość prac wykonali mieszkańcy sołectwa. Dzięki temu uzyskano wysoką efektywność kosztową przedsięwzięcia.

Efektem realizacji powyższych działań jest nie tylko wyremontowana w spektakularny sposób pięćdziesięcioletnia świetlica, ale także – a może przede wszystkim – zintegrowana i zaangażowana społeczność sołectwa. Mieszkańcy zintegrowali się i zrozumieli że strategiczne myślenie i wspólne działanie może przynieść efekty oczekiwane i doceniane przez wszystkich. Sołectwo w Zarzewie jest dumne z miejsca, którego nie powstydziłyby się większe i zamożniejsze ośrodki.
Ważnym aspektem projektu jest jego trwałość w dłuższej perspektywie. Wkrótce po uruchomieniu świetlicy, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zorganizowało przed Wielkanocą warsztaty kulinarne pod posłem „Wiejskie uczą miejskie”. Kobiety z miasta, które chciały nauczyć się gotowania tradycyjnych potraw do świetlicy wiejskiej w Zarzewiu, gdzie wspólnie z przedstawicielkami lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich zgłębiały tajniki lokalnej kuchni.  Projekt cieszył się ogromnym powodzeniem i zachęcił społeczność oraz władze gminy do realizacji kolejnych oddolnych inicjatyw przyczyniających się do poprawy życia mieszkańców.

zarzew2

zarzew3

zarzew4

zarzew5

   

 

laur18

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy