Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Integracja społeczeństwa
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK
Środa, 16 Wrzesień 2015

zabie1

Realizator: Sołectwo Żabiczyn, gmina Mieścisko, powiat wągrowiecki, woj. wielkopolskie
Termin realizacji: 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
Budżet projektu: 11.304,00 zł, w tym 500,00 zł środki z FS

Opis projektu:
Projekt pn.: „Integracja społeczna” jest przykładem efektywnego wykorzystania Funduszu Sołeckiego o niewielkiej wartości. Sołectwo Żabiczyn dysponując kwotą 500,00 złotych, potrafiło stworzyć i zrealizować fantastyczną ideę integracji mieszkańców.  W roku 2013 w ramach funduszu sołeckiego przewidziano do realizacji przedsięwzięcie pn. „Impreza integracyjna - Dzień Dziecka”. Pomysłodawczynią projektu była nowo wybrana sołtyska, która potrafiła zarazić i zaktywizować całe środowisko lokalne do wspólnej pracy. Dzięki temu udało się zorganizować imprezę obfitującą w wiele atrakcji, nie tylko dla dzieci ale i dla całych rodzin. Ze środków z funduszu sołeckiego zostały sfinansowane atrakcyjne nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach, organizowanych z tej okazji. 
Dzień Dziecka nie był jedyną imprezą organizowaną na terenie sołectwa w 2013 roku. Zorganizowano jeszcze: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki i Ojca, integracja „Trzech sołectw”, zabawa sportowa połączona z otwarciem placu zabaw, wyjazdy dla dzieci i młodzieży nad morze,  zakończenie wakacji, zabawa dla dzieci, przygotowanie Marzanny, wykonywanie pisanek, spotkanie z Mikołajem, zabawa Andrzejkowa dla dzieci i dorosłych, pieczenie pierników przez dzieci, przygotowanie dekoracji świątecznych oraz zorganizowanie Wigilii dla mieszkańców przy udziale Koła Gospodyń Wiejskich.
Działania te przyczyniły się do poprawy relacji między mieszkańcami i organizacjami, zacieśniły więzy pokoleniowe oraz zmotywowały mieszkańców do aktywności i wytężonej pracy na rzecz środowiska lokalnego. Mieszkańcy solidarnie twierdzą, że spotkania integracyjne mają ogromny, pozytywny wpływ na życie mieszkańców wsi.

zabie2

zabie3

zabie4

zabie5

 

 

 

laur18

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy