Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Integracja społeczeństwa
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK
Środa, 16 Wrzesień 2015

zabie1

Realizator: Sołectwo Żabiczyn, gmina Mieścisko, powiat wągrowiecki, woj. wielkopolskie
Termin realizacji: 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
Budżet projektu: 11.304,00 zł, w tym 500,00 zł środki z FS

Opis projektu:
Projekt pn.: „Integracja społeczna” jest przykładem efektywnego wykorzystania Funduszu Sołeckiego o niewielkiej wartości. Sołectwo Żabiczyn dysponując kwotą 500,00 złotych, potrafiło stworzyć i zrealizować fantastyczną ideę integracji mieszkańców.  W roku 2013 w ramach funduszu sołeckiego przewidziano do realizacji przedsięwzięcie pn. „Impreza integracyjna - Dzień Dziecka”. Pomysłodawczynią projektu była nowo wybrana sołtyska, która potrafiła zarazić i zaktywizować całe środowisko lokalne do wspólnej pracy. Dzięki temu udało się zorganizować imprezę obfitującą w wiele atrakcji, nie tylko dla dzieci ale i dla całych rodzin. Ze środków z funduszu sołeckiego zostały sfinansowane atrakcyjne nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach, organizowanych z tej okazji. 
Dzień Dziecka nie był jedyną imprezą organizowaną na terenie sołectwa w 2013 roku. Zorganizowano jeszcze: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki i Ojca, integracja „Trzech sołectw”, zabawa sportowa połączona z otwarciem placu zabaw, wyjazdy dla dzieci i młodzieży nad morze,  zakończenie wakacji, zabawa dla dzieci, przygotowanie Marzanny, wykonywanie pisanek, spotkanie z Mikołajem, zabawa Andrzejkowa dla dzieci i dorosłych, pieczenie pierników przez dzieci, przygotowanie dekoracji świątecznych oraz zorganizowanie Wigilii dla mieszkańców przy udziale Koła Gospodyń Wiejskich.
Działania te przyczyniły się do poprawy relacji między mieszkańcami i organizacjami, zacieśniły więzy pokoleniowe oraz zmotywowały mieszkańców do aktywności i wytężonej pracy na rzecz środowiska lokalnego. Mieszkańcy solidarnie twierdzą, że spotkania integracyjne mają ogromny, pozytywny wpływ na życie mieszkańców wsi.

zabie2

zabie3

zabie4

zabie5

 

 

 

kultura l p

asos14 20

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy