Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
WKŁAD DO INWESTYCJI GMINNEJ
Środa, 20 Styczeń 2016 | Przeczytany 939 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Czy jest możliwość „dołożenia się” do inwestycji gminnej, mianowicie gmina będzie remontować drogę za ok. 150 tys. zł. Ta droga jest bardzo ważna, dla mieszkańców i chcieliby na nią przeznaczyć fundusz sołecki (chodzi o zmianę przedsięwzięcia na rok 2016 w trakcie roku). Czy jeśli gmina robi tam inwestycję to sołectwo może złożyć wniosek o dołożenie swoich pieniędzy do tej inwestycji? 

Zmianę przez sołectwo przedsięwzięć lub ich zakresu w trakcie roku budżetowego umożliwiają przepisy art. 7 ust. 1–4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014, poz. 301). Z przepisu art. 7 ust. 1 ww. ustawy wynika, że może to nastąpić w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 31 października roku budżetowego (czyli w tym przypadku – w 2016), jednak nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na rok budżetowy. Nowe przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, więc można zmienić pierwotnie uchwalone przedsięwzięcie właśnie na budowę tej drogi. Czy jednak przebiega ona przez teren danego sołectwa?

 

Jeśli przebiega to nie będzie problemu, bo podstawowym warunkiem przeznaczenia przez sołectwo kwoty z funduszu sołeckiego na przedsięwzięcie o charakterze inwestycji jest zrealizowanie jej na obszarze sołectwa. Jeśli jednak nie będzie przebiegać przez sołectwo, to sprawa nie będzie taka prosta. Bowiem wtedy można by było „dołożyć się” do tej inwestycji, pod warunkiem, że chociaż jeszcze jedno z innych sołectw w gminie przeznaczy jakąś kwotę na tę inwestycję z funduszu sołeckiego (nieważne jaką), albo i ono zechce zmienić w roku 2016 swoje pierwotnie uchwalone przedsięwzięcia. Gdyby więc droga nie przebiegała przez zainteresowane sołectwo wyjściem mogłoby być zrealizowanie tzw. przedsięwzięcia wspólnego dozwolonego w oparciu o art. 6 ust. 1–3 nowej ustawy o funduszu sołeckim. Jednakże należy mieć na uwadze, że trzeba spełnić takie same wymogi formalne, które należy spełnić uchwalając pierwotny wniosek. A więc nie wystarczy złożyć do wójta samo pismo, że sołectwo chce zmiany. To zresztą nie jest konieczne, choć nie zawadzi. Ale trzeba bezwzględnie złożyć do wójta „wniosek o zmianę przedsięwzięcia” i wniosek ten musi być uchwalony przez prawomocne zebranie wiejskie. Musi ono być też zwołane zgodnie ze statutem. Wniosek musi ponadto wskazywać nowe konkretne przedsięwzięcie, szacunek kosztów i uzasadnienie. Nowego przedsięwzięcia nie można więc nazwać „dołożenie się do kosztów drogi gminnej”. Bo to nie będzie mieć charakteru konkretnego przedsięwzięcia tylko dotacji podmiotowej, która jest niedopuszczalna  w funduszu sołeckim. Trzeba więc ustalić z wójtem i pracownikiem gminy odpowiedzialnym za realizację inwestycji w gminie na co konkretnie i jaka kwota mogłaby być przeznaczona na tę inwestycję z kwoty funduszu sołeckiego. I dopiero wtedy można formułować wniosek i opracować szacunek kosztów. Należy też bezwzględnie uprzedzić wójta i urzędnika odpowiedzialnego w gminie za realizację wniosków sołectw o zamiarze zmiany. Bo gdyby pierwotny wniosek już został zrealizowany albo już zostałyby zawarte przez gminę jakieś umowy na poczet jego realizacji, to zmienić przedsięwzięć pierwotnych już nie można. Należy też mieć na uwadze, że zmiana przedsięwzięcia albo jego zakresu nie może spowodować przekroczenia kwoty, która przypadła z puli funduszu sołeckiego na rok 2016. Bo wtedy na podstawie art. 7 ust. 2 wójt miałby obowiązek ten wniosek odrzucić. Podstawą odrzucenia może poza tym być przekroczenie terminu złożenia wniosku.

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

 

kultura l p

asos14 20

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy