Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Narzucanie przez gminę zadań do realizacji w ramach przyznanego funduszu
Środa, 20 Styczeń 2016 | Przeczytany 1078 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Władze Gminy lekceważą uchwałę jednostki pomocniczej dot. przyjęcia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego(wcześniej oczywiście wniosek sołectwa został zatwierdzony do realizacji). Lekceważenie w głównej mierze odnosi się do sytuacji narzucania przez gminę zadań (przedsięwzięć)do realizacji w ramach przyznanego funduszu. W projekcie budżetu gminy na rok 2016 w istotnym zakresie zostały zmienione zadania, które to sołectwo ma zrealizować – nie są one zgodne z treścią wniosku. Gmina między innymi narzuca sołectwu (sytuacja się powtarza) ponoszenie kosztów zużycia energii elektrycznej wygenerowanych przez świetlicę wiejską. Gmina żąda, aby sołectwo z funduszu sołeckiego przeznaczyło na ten cel1000 zł – co bezprawnie wskazano w budżecie gminy na rok 2016. Warto podkreślić, że koszty za energię to jakieś 80 zł miesięcznie, zatem roczny koszt energii stanowi około 10% całej puli środków przyznanej z funduszu sołeckiego! – napisał Bartłomiej Nowaczyk.

 

Dokonywanie przez gminę zmian przedsięwzięć wskazanych we wniosku sołectwa, jest niedopuszczalne. Jest to bowiem złamanie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, która art. 5 ust. 2–3 w wyłączną kompetencję do uchwalenia wniosku i wskazania w nim konkretnych przedsięwzięć do sfinansowania z puli funduszu sołeckiego wyposaża zebranie wiejskie sołectwa a nie organy gminy, tj. wójta, radę gminy bądź pracowników urzędu gminy. Zebranie wiejskie waszego sołectwa może uchwalić skargę na winnego pracownika gminy do wójta, a gdyby nie pomogło – na wójta do rady gminy, bo to ona jest organem nadzoru nad wójtem. W skardze należy sformułować żądanie wprowadzenia zmiany w budżecie gminy polegającej na usunięciu bezprawnej poprawki i przeznaczenia całej kwoty na wskazane przez zebranie wiejskie przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem.

Joanna Iwanicka

 

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

 

kultura l p

asos14 20

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy