Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Budynek strażacki, kapliczki i inny wniosek....
Poniedziałek, 3 Październik 2016 | Przeczytany 886 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Czy można wydać pieniądze na przekwalifikowanie budynku gospodarczego na strażacki? Czy można remontować kapliczki z funduszu sołeckiego? Czy jeżeli sołtys złoży inny wniosek niż uchwalono na zebraniu, to czy można złożyć skargę? – pyta Anna Zakrzewska.

Redakcja "Gazety Soleckiej" odpowiada: Nie napisała Pani jakie przeznaczenie miałby mieć „budynek strażacki” ani czyją własnością jest „budynek gospodarczy”. Tymczasem ma to kluczowe znaczenie. Jeśli budynek gospodarczy jest własnością gminy, to można go przekwalifikować na różne cele, niekoniecznie związane ściśle z ochroną przeciwpożarową i urządzić tam np. salę wiejską lub świetlicę. Będzie to bowiem zadanie własne gminy obejmujące sprawy gospodarki nieruchomościami gminnymi (art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Jeśli jednak budynek gospodarczy będzie własnością OSP, a „budynek strażacki” miałby mieć inne przeznaczenie niż wynikające z zadań gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej – to nie będzie możliwe sfinansowanie owego przekwalifikowania z funduszu sołeckiego. Możliwe będzie pod warunkiem, że budynek po przekwalifikowaniu służyć będzie zadaniom gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, tj. zapewnieniu gotowości bojowej OSP (art. 32 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej). Jeśli więc w przekwalifikowanym budynku znajdzie się remiza strażacka, garaże na wozy bojowe albo sprzęt przeciwpożarowy, szatnie dla strażaków, sanitariaty dla nich itp., tj. tylko takie pomieszczenia, które mają zapewnić gotowość bojową strażaków – to będzie można wydać na przekwalifikowanie na taki cel fundusz sołecki. 

 

Jest jednak jeszcze jeden szkopuł. Zapewne przekwalifikowanie tego budynku wymagać będzie jego znacznej przebudowy i przeprowadzenia takich robót budowlanych, jak np. budowa ścian działowych, wykonanie okien itp. Roboty te kwalifikuje się zgodnie z prawem budowlanym jako przebudowę obiektu budowlanego, a nie jako remont. Dlatego wymagane będzie uzyskanie w starostwie pozwolenia na budowę. Aby je uzyskać należy wpierw zlecić projektantowi wykonanie projektu budowlanego. Powinna też zostać wykonana ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku gospodarczego. To zaś oznacza, że trzeba się liczyć z pokryciem kosztów także ekspertyzy i projektu, a nie tylko samych prac budowlanych. Może się więc okazać, że kwota przysługująca waszemu sołectwu z funduszu sołeckiego na przyszły rok nie będzie wystarczająca na pokrycie tych wszystkich kosztów. A muszą one być ujęte w szacunku kosztów, aby nie było podstawy do odrzucenia wniosku przez wójta albo interwencji Regionalnej Izby Obrachunkowej. Można w takim przypadku w porozumieniu z innymi sołectwami objętymi działaniami OSP zrealizować tzw. przedsięwzięcie wspólne na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim (wnioski wówczas pisze się oddzielnie, tylko pieniądze przeznacza na jeden cel). Albo można w porozumieniu z gminą podzielić przedsięwzięcie na etapy i każdego roku realizować jeden etap, sporządzając dla każdego etapu oddzielny wniosek i oddzielny szacunek kosztów. 

Kapliczki można remontować z funduszu sołeckiego, jeśli stoją na gruncie gminnym albo gdy gmina uzyska do kapliczek tytuł prawny, np. gdy zostaną jej przekazane notarialnie nieodpłatnie w darowiźnie albo np. za symboliczną złotówkę. Jeśli jednak są własnością osób prywatnych albo parafii, to można będzie je remontować tylko wtedy, gdy będą miały status zabytku, tj. gdy będą ujęte w rejestrze zabytków prowadzonym przez wojewódzkiego konserwatora albo w gminnej ewidencji zabytków. Jeśli nie wiadomo czyje są, to można będzie na ich remont przeznaczyć fundusz sołecki dopiero wtedy, jeśli zostaną na skutek działań wójta ujęte w gminnej ewidencji zabytków i gdy rada gminy podejmie uchwałę o ochronie zabytków. 

Sołtys nie ma kompetencji do przekazywania wójtowi swojego własnego wniosku, innego niż został uchwalony na zebraniu wiejskim. Muszą w nim być ujęte takie same przedsięwzięcia jakie zostały uchwalone na zebraniu wiejskim. Jest to podstawa do złożenia skargi na sołtysa do rady gminy albo RIO, a także podstawa do odwołania sołtysa (o ile w statucie waszego sołectwa są przepisy nt. odwołania). 

Jednak skutkiem złożenia formalnej skargi na sołtysa np. do RIO może być utrata funduszu sołeckiego przez sołectwo na dany rok budżetowy z powodu niespełnienia przez sołectwo wymogów wynikających z art. 5 ustawy o samorządzie gminnym. Tak więc paradoksalnie może zostać w rezultacie ukarana cała społeczność waszego sołectwa, a nie tylko sołtys. Dlatego w takim przypadku lepszym rozwiązaniem może być wstrzymanie się z działaniami do uchwalenia budżetu gminy i później spowodowanie np. poprzez formalny wniosek do rady gminy zwołania nowego zebrania wiejskiego. W trybie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim mogłoby ono uchwalić zmianę przedsięwzięć albo ich zakresu na takie, jakie faktycznie były uchwalone pierwotnie. 

Jeśli jednak przed zebraniem wiejskim nie został sporządzony dokładny szacunek kosztów, to mogą na etapie późniejszej redakcji wniosku przez sołtysa powstać jakieś niewielkie różnice w tym szacunku, gdyby się okazało, że coś jest tańsze lub droższe. O to nie należy kruszyć kopii. Natomiast samowolna zmiana przedsięwzięcia jednego na inne lub dopisanie nowego przedsięwzięcia jest niedopuszczalne. Na takie korekty polegające na zmianie przedsięwzięć lub ich zakresu albo i tego, i tego jest bowiem czas potem w trakcie roku budżetowego, tj. roku realizacji funduszu, gdyby okazało się , że coś zdrożało albo coś staniało. 

Joanna Iwanicka

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

 

laur18

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy