Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Oświetlenie uliczne z funduszu sołeckiego
Poniedziałek, 3 Październik 2016 | Przeczytany 902 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Czy z funduszu sołeckiego można finansować oświetlenie uliczne przy każdej drodze przebiegającej przez sołectwo, niezależnie czy jest to droga gminna, powiatowa czy wojewódzka, skoro nie można remontować z niego drogi powiatowej lub wojewódzkiej ani budować chodnika przy takiej drodze? W taką możliwość powątpiewają nawet niektórzy radcy prawni w gminach, pytając o podstawę prawną.

Redakcja "Gazety Sołeckiej" odpowiada: Oświetlenia ulicznego nie należy traktować jak budowy drogi powiatowej lub wojewódzkiej bądź remontu albo modernizacji chodnika przy drodze powiatowej albo wojewódzkiej lub krajowej przebiegającej przez sołectwo. Bowiem budowa remont bądź modernizacja drogi powiatowej albo wojewódzkiej lub krajowej nie będzie zadaniem własnym gminy, tylko powiatu albo województwa, więc przeznaczenie na taką inwestycję funduszu sołeckiego naruszy art. 2 ust. 6 Ustawy o funduszu sołeckim. Także budowa lub remont albo modernizacja chodnika przy drodze powiatowej lub wojewódzkiej bądź krajowej narusza ww. przepis, bowiem zgodnie z ustawą o drogach publicznych chodnik (pobocze) jest częścią drogi. Należy więc traktować wydatki na chodnik np. przy drodze powiatowej jako wydatki na zadania powiatu, a nie gminy.

 

 

Jednak z oświetleniem ulicznym rzecz ma się zgoła odmiennie. Planowanie i finansowanie wydatków na oświetlenie wszystkich dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy, niezależnie czy przebiegająca przez nią droga jest drogą gminną, czy np. powiatową albo wojewódzką czy krajową należy do zadań własnych gminy (z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych). Wynika to z przepisu art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa energetycznego. Przepis ten jest następujący:

1. Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

2) planowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy:

a) miejsc publicznych,

b) dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich,

c) dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460), przebiegających w granicach terenu zabudowy,

d) części dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641), wymagających odrębnego oświetlenia:

– przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów,

– stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa drogowego drogi krajowej;

3) finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy:

a) ulic,

b) placów,

c) dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich,

d) dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, przebiegających w granicach terenu zabudowy,

e) części dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, wymagających odrębnego oświetlenia:

– przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów,

– stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa drogowego drogi krajowej”.

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

 

laur18

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy