Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Aktywnie w Chodaczowie
Wtorek, 4 Październik 2016 | Przeczytany 1112 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Dobrze wykorzystywany fundusz sołecki, inicjatywa lokalna czy odnowa wsi to narzędzia umożliwiające wspólnotom sołeckim aktywny rozwój w pełni akceptowany przez mieszkańców, którzy mają wówczas bezpośredni wpływ na realizację inwestycji i przedsięwzięć zaplanowanych w sołectwie. Sołectwo Chodaczów w woj. podkarpackim należy do najaktywniejszych w gminie wiejskiej Grodzisko Dolne. Duża w tym zasługa lidera - sołtysa Stanisława Wojtyny, który od blisko 30 lat przewodzi społeczności swojej wioski, liczącej pół tysiąca osób. Ale też i sami mieszkańcy Chodaczowa oraz Rada Sołecka, jak i władze gminy Grodzisko Dolne doceniają konieczność dobrych, międzysąsiedzkich i partnerskich relacji między sobą. Tylko wtedy takie narzędzia wspierające aktywność wspólnoty wiejskiej jak fundusz sołecki, inicjatywa lokalna czy odnowa wsi, są w pełni wykorzystane dla rozwoju konkretnej wioski i współpracy z wiejskimi organizacjami pozarządowymi, na przykład z Ochotniczą Strażą Pożarną, Kołem Gospodyń Wiejskich, czy stowarzyszeniem rozwoju wsi. W gminie Grodzisko Dolne taka współpraca przynosi pozytywne  rezultaty, a świadczą o tym dobre kontakty i bliskie więzi z organizacjami sołtysów nie tylko z różnych regionów kraju, lecz także z Ukrainy. To właśnie ukraińscy sołtysi są szczególnie zainteresowani naszymi rozwiązaniami, jak fundusz sołecki czy odnowa wsi. 

 

Środki funduszu sołeckiego w wysokości około 19 tys. zł rocznie w Chodaczowie przeznaczane są przede wszystkim na poprawę nawierzchni dróg i parkingów, co na Podkarpaciu ma szczególne znaczenie ze względu na usytuowanie miejscowości w terenie podgórskim, obfitującym w deszcze skutkujące często lokalnymi podtopieniami i podmywaniem poboczy. Mieszkańcy kupują więc drobny kamień i pracując społecznie pod kierownictwem sołtysa utwardzają nawierzchnię dróg gminnych na terenie sołectwa, a także na parkingu przykościelnym, łatają dziury i wyboje na drogach dojazdowych do swoich pól i domostw. W najbliższych planach jest budowa we wsi chodnika wzdłuż drogi do cmentarza poprawiającego bezpieczeństwo pieszych. Wyremontowane zostaną również przepusty i przydrożne rowy, postawione nowe znaki uliczne i lustra drogowe. To właśnie praca społeczna mieszkańców przy wykonywaniu części  napraw stanowi dodatkową, niewymierną w złotówkach, wartość funduszu sołeckiego. W najbliższych latach wszystkie wioski w gminie Grodzisko Dolne  stawiają na poprawę infrastruktury drogowej, głównie na remonty dróg gminnych i wiejskich, a także dojazdowych do pól i domostw. W sołectwie Grodzisko Górne fundusz sołecki wynosi blisko 26 tys. zł i prawie w całości przeznaczany jest na remont drogi gminnej na Ślandę. W Laszczynach również modernizują drogę, wykonują przydrożne rowy, stawiają oświetlenie wzdłuż jednej z nich. Na zakup kamienia i  remont dróg gminnych środki funduszu sołeckiego w wysokości 25 tys. zł wydaje również sołectwo Grodzisko Dolne. Mieszkańcy chcą bezpiecznie i szybko dojeżdżać do wszystkich miejsc w gminie, a przede wszystkim do swoich domów i pól, bez względu na porę roku i dnia. I to obecnie  dla tych podkarpackich wiosek jest najważniejsze.

Sołectwo Chodaczów dysponuje również środkami pieniężnymi poza funduszem sołeckim. Pochodzą z wynajmowania lokalu w wyremontowanej w latach 2008-09  remizie OSP służącej obecnie całej wspólnocie. Tutaj odbywają się zebrania wiejskie, organizowane są integracyjne imprezy, spotkania Klubu Seniora, próby Zespołu Śpiewaczego „Wiola”. Zebrane dzięki temu dodatkowe pieniądze są przeznaczane na pokrycie bieżących kosztów utrzymania remizy. We wsi jest szkoła podstawowa, plac zabaw dla dzieci, boisko Orlik, nowa wiata taneczna tzw. grzybek. W planach – urządzenie za remizą trawiastego boiska wraz z ogrodzeniem. Mieszkańcy Chodaczowa chętnie włączają się do prac na rzecz swojej wioski odpowiadając na apele sołtysa, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia powodzią, gdy konieczna jest budowa umocnień, wypompowywanie wody z piwnic czy zabezpieczenia mienia. Pomagają w pracach Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chodaczów prowadzącego szkołę podstawową. Fundusz sołecki i możliwość decydowania przez zebranie wiejskie na co zostanie przeznaczony, od kilku lat skutecznie wspiera tę aktywność.

Grażyna Szady

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

 

laur18

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy