Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Jak uratować niewykorzystaną kwotę z funduszu sołeckiego?
Piątek, 13 Styczeń 2017 | Przeczytany 940 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Członkini rady sołeckiej Ewa K. z woj. wielkopolskiego (pełne nazwisko i dane kontaktowe do wiad. redakcji) przedstawiła telefonicznie problem z realizacją przedsięwzięcia, które jest zawarte we wniosku zebrania wiejskiego. Wniosek ten został uchwalony w ub.r. i wskazywał kilka przedsięwzięć do sfinansowania w br. z kwoty, która na br. przysługuje sołectwu. Zebranie uchwaliło wtedy m.in. budowę drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym. Kiedy w br. biuro projektowe przystąpiło do sporządzenia dokumentacji tej inwestycji okazało się, że tylko część owej drogi przewidzianej do wykonania ma status drogi gminnej. W tej sytuacji opracowanie dokumentacji wstrzymano. Ewa K. pyta czy można jeszcze uratować kwotę, która została przeznaczona na wykonanie drogi we wniosku zebrania wiejskiego i jak to zrobić. Czy można ją np. zaoszczędzić i wydać w przyszłym roku? 

Od redakcji: Zebranie wiejskie może przeznaczyć kwoty z funduszu sołeckiego tylko na zadania własne gminy – zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim. Do zadań własnych gminy natomiast spośród inwestycji drogowych zaliczają się tylko inwestycje na drogach publicznych, ale tylko takich drogach publicznych, które są drogami gminnymi (zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym). Dlatego nie można z funduszu sołeckiego finansować budowy, remontu ani modernizacji dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych, ani tych inwestycji na trasach ekspresowych i autostradach, bo choć są to drogi publiczne, nie są to zadania własne gminy tylko innych samorządów albo Skarbu Państwa. Przy tym trzeba mieć na uwadze, że do dróg gminnych zaliczają się również ulice przebiegające przez teren zabudowany, mające status dróg gminnych i mosty oraz place gminne. 

Często mieszkańcy wywierają nacisk na sołtysów, aby z funduszu sołeckiego sfinansować utwardzenie nawierzchni dróg wewnętrznych na osiedlach domków jednorodzinnych albo na spółdzielczych osiedlach domów wielorodzinnych. I wielu sołtysów ulega tym naciskom. Tymczasem to nie jest prawidłowa praktyka. Regionalne Izby Obrachunkowe potem kwestionują takie wydatki z funduszu sołeckiego, nawet jeśli wójt nie odrzucił wniosku sołectwa. 

Dlaczego z funduszu sołeckiego nie można finansować przedsięwzięć inwestycyjnych na tych drogach? Bo drogi wewnętrzne na prywatnych osiedlach są drogami prywatnymi. I nie są zaliczone do dróg publicznych, do których należą też drogi gminne. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (ostatnie zmiany – Dz.U. z 2016 poz. 1440) takie drogi, które nie są zaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych – są drogami wewnętrznymi. Chyba że właściciele domków złożyli wniosek, aby gmina je przejęła i gmina uczyniła to formalnie. 

 

Gwoli uzupełnienia: zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych – budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz finansowanie tych zadań należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga. A w przypadku braku zarządcy – do właściciela tego terenu! Na osiedlach spółdzielczych właścicielem terenu jest spółdzielnia mieszkaniowa i to ona będzie zarządcą wewnętrznych dróg na tym osiedlu. Dlatego za budowę tych dróg, ich modernizację i remonty a także za budowę np. parkingów osiedlowych odpowiada spółdzielnia mieszkaniowa. Z kolei na osiedlach domów jednorodzinnych drogi wewnętrzne są współwłasnością właścicieli domów położonych przy drogach wewnętrznych. I to do nich należy budowa oraz modernizacja i remonty dróg wewnętrznych znajdujących się na takim osiedlu prywatnych domków. To ich obowiązek. 

Z funduszu sołeckiego można budować, modernizować i ulepszać nie tylko nawierzchnię drogi gminnej. Zgodnie z art. 4 pkt 2 i 6 ustawy o drogach publicznych do drogi zalicza się to, co jest zlokalizowane w pasie drogowym. A jest tam chodnik. Jest on więc z punktu ustawowego – częścią drogi, tyle że przeznaczoną nie do ruchu pojazdów, ale do ruchu pieszych. Z funduszu sołeckiego można więc finansować budowę chodnika. Można też finansować budowę parkingu i ścieżkę rowerową. Są to części składowe tej drogi, które znajdują się w tzw. pasie drogowym. Z funduszu sołeckiego można też sfinansować oznakowanie dróg gminnych, ulic, placów i mostów (tj. tabliczki z nazwami ulic, znaki drogowe, sygnalizację świetlną itd. na drogach gminnych). Wynika to z przepisu art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych.

Natomiast wydatki na oznakowanie tych dróg wewnętrznych nie będą zadaniem własnym gminy i dlatego nie można na nie przeznaczyć funduszu sołeckiego. Jest jeden wyjątek. A mianowicie zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o drogach publicznych fundusz sołecki można przeznaczyć na oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi oraz utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tych połączeń. Jednak tylko i wyłącznie na oznakowanie takich połączeń, a nie na oznakowanie wewnątrz drogi wewnętrznej albo na nazwy uliczek rozgałęziających się wewnątrz osiedla i nie mających połączenia z drogą publiczną. 

A co można zrobić w tym konkretnym omawianym przypadku, jeśli się weźmie pod uwagę to co wynika z przepisów ustawowych? Aby można było zbudować całą tę drogę z funduszu sołeckiego należałoby wcześniej wykonać kroki prawne, aby cała droga stała się drogą gminną, czyli aby gmina przejęła ten odcinek, którego obecnie nie jest właścicielem. Na to chyba nie starczy już czasu. Nie da się też zaoszczędzić tych pieniędzy i wydać je w 2017 r., bo przepadną sołectwu. Muszą być wydane do końca roku budżetowego. Jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji jest zmiana przedsięwzięcia. Pozwala na to do przepis art. 7 ustawy o funduszu sołeckim. Sołtys musi w tym celu bezzwłocznie zwołać zebranie wiejskie i zebranie musi podjąć uchwałę o zmianę przedsięwzięcia z budowy owej drogi na takie przedsięwzięcie, które będzie zadaniem własnym gminy i którego koszt będzie się mieścił w niewykorzystanej kwocie. Nie radzę porywać się na inwestycje, bo nie starczy Wam już czasu. Najbezpieczniej coś kupić, np. wyposażenie do świetlicy wiejskiej, gry, sprzęt elektroniczny, sprzęt kuchenny, meble itp. 

Joanna Iwanicka

Gazeta Sołecka Nr 12(288), str. 24

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

 

laur18

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy