Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
FUNDUSZE SOŁECKIE - Pytania

.16

Jakie są możliwości odwołania się od decyzji o odrzuceniu wniosku? Kto może się odwołać?
W przypadku odrzucenia wniosku przez wójta sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji podtrzymać wniosek, kierując go do rady gminy za jego pośrednictwem. W przypadku odrzucenia wniosku przez radę ustawa nie przewiduje drogi odwoławczej.

 

.17

Czy warunki z art. 1 ust. 3 musza być spełnione kumulatywnie (zadanie własne gminy, poprawa warunków życia mieszkańców, zgodność ze strategią rozwoju gminy)?
Tak. Wszystkie warunki muszą zostać spełnione łącznie.

  
.18

Kto określa szczegółowe wymagania wobec wniosków?
Ustawa nie określa wzoru wniosku sołectwa. Wniosek powinien spełniać wymagania ustawowe tj. powinien:

Więcej…
  
.19

Kto ma realizować i kto ma być wykonawcą uchwały, o której mowa w art. 1 ust. 1? Czy wyłącznie wójt? Jakie są uprawnienia sołtysa w tym zakresie?
Uchwała o wyrażeniu zgody na utworzenie funduszu sołeckiego otwiera drogę do wyodrębnienia w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki. Z kolei warunkiem przyznania tych środków jest złożenie przez sołtysów prawidłowych wniosków sołectw do wójta, który winien uwzględnić je w procedurze opracowywania budżetu.

  
.20

Jakie są konsekwencje nie podjęcia przez radę uchwały o której mowa w pytaniu poprzednim? Co w sytuacji kiedy rada nie podejmuje żadnej uchwały (nie zabiera w ogóle głosu w sprawie funduszu sołeckiego)? Co należy zrobić w takiej sytuacji? Czy samo sołectwo ma jakąś możliwość działania?
Rada gminy jako organ stanowiący reprezentujący mieszkańców z terenu całej gminy decyduje o utworzeniu funduszu. Nie podjęcie żadnej uchwały w tej sprawie należy uznać za równoznaczne z nie wyrażeniem zgody na utworzenie funduszu sołeckiego. Ustawa o funduszu sołeckim nie przewiduje żadnych środków prawnych, które pozwalałyby mieszkańcom sołectwa wymusić na radzie podjęcie konkretnego rozstrzygnięcia.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnie >>

Strona 4 z 5

laur18

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy