Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
FUNDUSZE SOŁECKIE - Pytania

.21

Czy uchwała, w której gmina nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu musi mieć uzasadnienie?
Ustawa nie wymaga aby uchwała o wyrażeniu zgody na utworzenie funduszu sołeckiego zawierała uzasadnienia. Zgodnie jednak z przyjętą praktyką statutową w gminach oraz zasadami techniki prawodawczej projekt aktu prawnego winien zawierać uzasadnienie.

 

.22

Jak należy rozumieć „strategię rozwoju gminy”, o której mowa w art. 1 ust. 3? Czy nie jest to zbyt ogólne stwierdzenie pozwalające odrzucać wnioski na podstawie niezgodności ze wspomnianą strategią? 

Część gmin posiada, opracowane na podstawie pierwotnego brzmienia art. 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, strategie rozwoju. W gminach, w których nie ma takich dokumentów, lub też w których utraciły one swoją ważność oceny czy dane przedsięwzięcie jest zgodne ze strategią rozwoju gminy (rozumianą jako nie ujęte w formie dokumentu kierunki rozwoju gminy) dokonuje jej organ stanowiący.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnie >>

Strona 5 z 5

laur18

asos14 20

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy