Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
NASZE WYDAWNICTWA

Bez dialogu nie ma rozwoju
Poniedziałek, 17 Marzec 2014
2-14

 

Ustawa o samorządzie gminnym w rozdziale 1 art. 5a stwierdza,że w wypadkach przewidzianych ustawą oraz innych ważnych dla gminy sprawach mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami. Zasady i tryb ....

 Pobierz Plik

 

Jak wzmocnić tożsamość wsi?
Wtorek, 14 Styczeń 2014
1-14


Jak stworzyć nowe miejsca pracy na wsi z wykorzystaniem potencjału, umiejętności i pomysłów ludzi oraz infrastruktury lub przestrzeni w danej miejscowości? Powstanie wioski tematycznej to świetny sposób na lokalną aktywność i pracę, droga do ożywienia gospodarki wiejskiej ....

 Pobierz Plik

  
Nienaruszalne i obligatoryjne nakłady
Poniedziałek, 9 Grudnia 2013
1-09-13

Nie wszyscy urzędnicy gminni zajmujący się przygotowaniem projektu budżetu zdają sobie sprawę, że nie mają prawa pominięcia wniosków sołectw w opracowywanej uchwale budżetowej, jeśli są one prawidłowe i nie zostały odrzucone przez wójta jako wadliwe. I nie wszyscy uświadamiają sobie, że wydatki na przedsięwzięcia wskazane w tych wnioskach...  Pobierz Plik

  
Sołectwo i sołtys na miarę XXI wieku
Czwartek, 9 Styczeń 2014
sc01

Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420) gminom, które sfinansowały wydatki na przedsięwzięcia z puli funduszu sołeckiego przysługuje zwrot części tych wydatków w formie dotacji celowej z budżetu państwa.
Zwrot nie jest jednakowy, bowiem... .

 Pobierz Plik

  
WARUNKI UPODMIOTOWIENIA
Czwartek, 9 Styczeń 2014
sc01

Sołectwo w obecnym ustroju nie ma osobowości prawnej, co skutkuje tym, że nie może mieć samodzielnego budżetu i prowadzić zupełnie niezależnej od gminy gospodarki finansowej,
nie może zaciągać żadnych zobowiązań finansowych, ani podpisywać innego rodzaju umów prawnych. Nie może ....

 Pobierz Plik

  
OD INKASENTA DO LIDERA
Piątek, 22 Listopad 2013
1-09-13

Rozmowa z Marią Drozdą sołtyską Jasina w gminie Swarzędz w Wielkopolsce ...

 Pobierz Plik

  
SOŁECTWO W STATUTACH: SWOIM I GMINY
Czwartek, 9 Styczeń 2014
sc01

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 wraz z późn. zmianami) zawiera jedynie bardzo ogólnie zarysowane pryncypia dotyczące jednostek pomocniczych gmin, tj. sołectw (a także osiedli). W zasadzie sama ustawa tylko nazywa organy sołectwa i wymienia ....

 Pobierz Plik

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna > Ostatnie >>

Strona 3 z 9

laur18

asos14 20

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy