Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
NASZE WYDAWNICTWA

Najczęściej popełniane błędy proceduralne i możliwości ich rozwiązania
Wtorek, 6 Listopad 2012

Ustawa o funduszu sołeckim została uchwalona niespełna 4 lata temu, a rok budżetowy 2010 to pierwszy rok praktycznej realizacji przedsięwzięć z puli funduszu. Nic więc dziwnego, że sporo rad gmin, wójtów i sołtysów popełniało na początku wiele błędów proceduralnych. Niektóre z nich, np. uporczywe przekraczanie tzw. zawitych terminów przez radę gminy   ...

 Pobierz Plik

 

Stanowiska RIO w odniesieniu do przeniesień, przesunięć i zmian w funduszu
Poniedziałek, 8 Październik 2012

Często zdarza się, że grupka mieszkańców sołectwa już po uchwaleniu przez zebranie wiejskie wniosku zawierającego przedsięwzięcie do sfinansowania z funduszu sołeckiego oraz
po przekazaniu tego wniosku wójtowi – zmienia zdanie. I domaga się od sołtysa albo od wójta, aby przedsięwzięcie wskazane przez zebranie wiejskie zostało zmienione...

 Pobierz Plik

  
Fundusz sołecki w klasyfikacji budżetowej
Środa, 5 Wrzesień 2012

Nazwa: „fundusz sołecki” sugeruje,że mamy do czynienia z funduszem celowym. Ale wbrew tej nazwie środki funduszu sołeckiego to wcale nie są odrębne od budżetu gminy dochody sołectw. Jest to immanentna, nierozerwalna część tego budżetu, tyle że jest ona przeznaczona na zadania wskazane przez mieszkańców, a nie przez wójta czy radę gminy.

 Pobierz Plik

  
Od funduszu do odnowy wsi
Piątek, 3 Sierpień 2012

Kiedy porówna się wskaźniki wdrożenia funduszu sołeckiego w różnych województwach, to widać wyraźnie, że są one najwyższe na południu Polski. Przodują: Dolny Śląsk, Opolszczyzna i Podkarpacie. I nie jest to przypadek, że właśnie te a nie inne regiony wiodą prym pod tym względem. Znamienne, że ...

 Pobierz Plik

  
Dobrze opracowany wniosek
Czwartek, 12 Lipiec 2012

Wniosek uchwalony przez zebranie sołeckie w sprawie rozdysponowania przypadającej na sołectwo puli środków z funduszu sołeckiego powinien spełniać podstawowe wymogi ustawowe,aby nie został uznany przez wójta za nieprawidłowy i aby nie został z tego powodu odrzucony. Jakie to są wymogi? Są one wymienione w art. 4 ust. 2–4 i art. 1 ust.3 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420). Jednak wniosek... Pobierz Plik

  
Statut a fundusz sołecki
Czwartek, 12 Lipiec 2012

Nie tylko przepisy ustaw: o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 wraz z późn. zmianami) i o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 r. (Dz. U z 2009 r. Nr 52 poz. 429) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – są ważne dla wdrażania w gminie i potem praktycznej realizacji... Pobierz Plik

  
Owocne zebranie wiejskie
Piątek, 18 Maj 2012

Podstawowym warunkiem przyznania na przyszły rok budżetowy konkretnemu sołectwu środków z funduszu sołeckiego jest złożenie uchwalonego przez zebranie wiejskie wniosku do wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wymóg ten wynika z przepisu art.4 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 429). Ale nie jest to jedyny formalny warunek,które trzeba spełnić (więcejna ten temat – poniżej).Poza tym aby rezultat... Pobierz Plik

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna > Ostatnie >>

Strona 6 z 9

laur18

asos14 20

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy