Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
NASZE WYDAWNICTWA

Gdy nieruchomość nie jest własnością gminy
Środa, 11 Kwiecień 2012

W gminach, w których uruchamiany jest fundusz sołecki wielu sołtysów,członków rad sołeckich i mieszkańców, po podjęciu uchwały przez radę gminy o wydzieleniu w budżecie gminy środków tego funduszu, zastanawia się na co przeznaczyć kwotę z przypadającej im puli. Sprawa nie budzi wątpliwości, kiedy mieszkańcy danego sołectwa chcą, aby została ona wydatkowana na typową inwestycję gminną, taką jak budowa albo remont świetlicy wiejskiej  ... Pobierz Plik

 

Dobre praktyki
Środa, 7 Marzec 2012

W 2012 roku 53% spośród 2173 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce zdecydowało o utworzeniu funduszu sołeckiego.Można na tej podstawie wnioskować, że co najmniej w połowie gmin w kraju mieszkańcy aktywnie współdecydują o przyszłości swojej lokalnej społeczności, małej ojczyzny,zaś fundusz sołecki staje się dla nich narzędziem rozwoju i sprzyja kreatywności. Jednak nawet najlepsze pomysły, plany i aspiracje mieszkańcy muszą ... Pobierz Plik

  
Pilnujemy terminów
Piątek, 3 Luty 2012

Jeśli wysiłki rady gminy, wójta, sołtysa i rady sołeckiej zmierzające do uruchomienia i faktycznego wykorzystania przypadających na dane sołectwo, w danej gminie, środków z puli funduszu sołeckiego mają być skuteczne, a nie zakończyć się klęską, to bezwzględnie należy pilnować terminów, zawartych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420). Dotyczy to zarówno rady gminy jak i sołtysa. ... Pobierz Plik

  
Proponowane zmiany ustawy
Poniedziałek, 2 Styczeń 2012

Rozmowa z senatorem Ireneuszem Niewiarowskim prezesem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

– Co się dzieje z nowelizacją ustawy o funduszu sołeckim? – Projekt nowelizacji ustawy o funduszu sołeckim, wniesiony w Senacie RP w styczniu 2011 roku, po przejęciu pełnej procedury w Izbie Wyższej napotkał opór ze strony części posłów, głównie z Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. ... Pobierz Plik

  
Nie dla osiedlii
Poniedziałek, 5 Grudnia 2011

Osiedle i dzielnica, podobnie jak sołectwa, są jednostkami pomocniczymi gminy, ale nie wiejskiej, tylko miejskiej bądź miejsko-wiejskiej, tzn. takiej, na terenie której znajdują się zarówno miasto jak i wsie.

Organem uchwałodawczym dzielnicy lub osiedla jest rada dzielnicy lub rada osiedla, przy czym w osiedlu organem uchwałodawczym może być ogólne zebranie mieszkańców... . Pobierz Plik

  
Małe fundusze duże potrzeby
Poniedziałek, 14 Listopad 2011

Czy rada gminy może zrekompensować sołectwu "uszczerbek" spowodowany tym, że obecnie sołectwo ma do rozdysponowania z puli funduszu soleckiego mniejszej kwoty niż miało z budżetu gminy przed wdrożeniem funduszu sołeckiego. Czy ta rekompensata może polegać na zwiększeniu puli środków funduszu sołeckiego?.  Pobierz Plik

  
Trzy źródła, cztery możliwości
Środa, 12 Październik 2011

Z gruntu fałszywy jest, niestety czesto spotykany, pogląd jakoby organy gminy nie musiały w ogóle zaprzątać swojej uwagi żadnymi przepisami ustawy o funduszu sołeckim, jeżeli postanowiły, że w gminie nie bedzie on funkcjonował. woli wyjaśnienia tymi organami w gminie są: wójt pełniący role wykonawcz1 i m.in. odpowiedzialny za przygotowanie projektów uchwał dla rady gminy... Pobierz Plik

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna > Ostatnie >>

Strona 7 z 9

laur18

asos14 20

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy