Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
GAZETA SOŁECKA

Kiedy wójt może odrzucić wniosek o przeznaczeniu funduszu sołeckiego?
Środa, 5 Wrzesień 2012 | Przeczytany 3628 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

– Czy wójt może odrzucić wniosek zebrania wiejskiego o funduszu sołeckim, gdy zebranie wyznaczyło za te pieniądze zadanie należące do zadań własnych gminy tj. remont budynku wiejskiego, wymiana drzwi, malowanie sceny. Odpowiedź wójta jest niezgodna ze strategią rozwoju gminy, gdyż miał inną wizję tj. rozbudowę przystanków PKS, które są w dobrym stanie i wstawienie nowych plastikowych. Nadmieniam, że nie jesteśmy właścicielem gruntu pod przystankami. Po moim ostrzeżeniu wójt w tym roku podpisała z właścicielami gruntu umowy na użyczenie gruntu. Dotyczy to funduszu z ub. roku, a inwestycje są teraz wykonywane. Czy gmina może łamać prawo? Gdzie się z tym odwołać? – z tymi m.in. pytaniami zwrócił się do KSS Józef R. z O. w woj. podkarpackim.

Więcej…
 

Rozproszenie środków, za mało pieniędzy
Wtorek, 21 Sierpień 2012 | Przeczytany 2833 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Kiedy pytać wójtów i radnych w gminach w których nie ma funduszu sołeckiego, dlaczego, najczęściej pada odpowiedź, że uruchomienie funduszu to rozproszenie środków budżetowych, których potem zabraknie na inwestycje gminne. Tymczasem przeczą temu dane Ministerstwa Finansów o wysokości udziału środków funduszu sołeckiego w budżetach gmin. Z danych Ministerstwa Finansów w opublikowanej „Informacji o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, która jest częścią „Sprawozdania z wykonania budżetu państwa” wynika, że wydatki na przedsięwzięcia zrealizowane z funduszu sołeckiego są znikomą częścią wydatków z budżetów gmin. Wydatki z funduszu sołeckiego za rok 2010 czyli za pierwszy rok jego funkcjonowania przedstawione Ministerstwu przez 650 gmin wiejskich wyniosły ogółem zaledwie 0,3 proc. wydatków budżetowych tych gmin. Jeszcze skromniejszy był wówczas udział wydatków funduszu sołeckiego w wydatkach budżetów wszystkich rodzajów gmin, tj. także w gminach miejsko-wiejskich i w miejskich (w których są sołectwa). Wyniósł on ogółem niespełna 0,1 proc. wydatków budżetowych gmin.

Więcej…
  
Kto decyduje czy ma być fundusz sołecki
Środa, 7 Marzec 2012 | Przeczytany 3373 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

- Uprzejmie proszę o pomoc prawną. Wystąpiłem z wnioskiem o przyznanie funduszu sołeckiego. Pan Wójt zebrał sołtysów i zarządził jawne głosowanie w sprawie przyjęcia lub nie przyjęcia funduszu sołeckiego. Jeden był za, jeden się wstrzymał od głosu, pozostali byli przeciw przyjęciu funduszu sołeckiego. Następnego dnia na Radzie Gminy w Dragaczu posłużono się tym głosowaniem i nie przyjęto funduszu sołeckiego na 2013 rok.

Więcej…
  
Kiedy gmina ma swój model
Piątek, 3 Luty 2012 | Przeczytany 4004 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Jeden z sołtysów (nazwisko i adres do wiad. redakcji) w e-mailu zarzucił nam, że piszemy tylko o funduszu sołeckim, jakby nie było innych modeli gospodarki finansowej sołectw. I poprosił o podanie przykładów, na których mógłby się oprzeć, zabiegając w swojej gminie o przekazywanie sołectwom środków finansowych dla rozdysponowania ich przez nie.

Więcej…
  
Skarlały twór
Czwartek, 5 Styczeń 2012 | Przeczytany 3520 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Kiedy odbieram kolejny telefon od sołtysa, który mi się zwierza, że w jego gminie nie funkcjonuje ani fundusz sołecki, ani tzw. odpisy sołeckie, ani sołectwo nie korzysta z żadnego składnika mienia gminnego: ze świetlicy, domu ludowego, lasu gminnego czy innego kawałka gruntu, bo już dawno zostało to sprzedane przez gminę bez zapytania mieszkańców o zgodę i kiedy pada na koniec pytanie co robić, to ogarnia mnie wyjątkowo przykre przygnębienie.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Następna > Ostatnie >>

Strona 3 z 8

laur18

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy