Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
GAZETA SOŁECKA

Zaniżenie kosztów nie popłaca
Piątek, 30 Maj 2014 | Przeczytany 2839 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Zdarza się i to wcale nierzadko, że sołtys razem z radą sołecką i mieszkańcami świadomie bardzo zaniżają koszty przedsięwzięcia do sfinansowania z funduszu sołeckiego, licząc na to, że a nuż wójt przymknie oczy i uda się. Na przykład na sołectwo przypada 12 tys. zł, a we wniosku mieszkańcy uchwalają zakup za tę kwotę działki o powierzchni 3000 m kw. pod budowę świetlicy wiejskiej. Tymczasem średnie ceny na rynku lokalnym na działki tego typu wynoszą 20 zł za m kw. Oznacza to, że koszt tego przedsięwzięcia został zaniżony aż o 48 tys. zł , więc przekracza kwotę , która jest do dyspozycji sołectwa aż 4–krotnie. Bywa też, że sołectwa zaniżają koszty jednego z kilku przedsięwzięć np. o 1–2 tys. zł, kalkulując, że wśród nich to jedno niedoszacowane nie zostanie zauważone i dzięki temu więcej rzeczy zostanie zrealizowanych dla sołectwa. Ale to jest zła strategia, bo jest bardzo ryzykowna. Z mocy ustawy o funduszu sołeckim zarówno tej starej z 20 lutego 2009 r. jak i tej nowej, z dnia 21 lutego 2014 r. wójt ma bowiem obowiązek odrzucić wniosek nie spełniający choćby jednego  z kilku warunków wymienionych w ustawie (w nowej ustawie są one ustanowione w art. 5 ust 2–4). 

Więcej…
 

Suwerenna decyzja należy do rady gminy
Wtorek, 13 Sierpień 2013 | Przeczytany 2934 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Do redakcji nadeszła korespondencja od senatora Andrzeja Kobiaka z województwa kujawsko-pomorskiego dotycząca wielu interwencji i petycji, które pod adresem władz swojej gminy Dragacz podejmował bezskutecznie sołtys sołectwa Grupa Osiedle Czesław Słupski. Jest to sprawa wielowątkowa i w naszej ocenie większość tych wątków wymaga odrębnego wyjaśnienia z punktu widzenia formalnego. Między innymi wymaga takiego wyjaśnienia kwestia zasad podejmowania decyzji o wydzieleniu w budżecie gminy środków funduszu sołeckiego na dany rok budżetowy.

Więcej…
  
Pod lupą NIK
Wtorek, 9 Lipiec 2013 | Przeczytany 2828 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Fundusze sołeckie i cała otoczka z nimi związana: prawna, proceduralna, realizacyjna, kwestie wykorzystania środków funduszu i refundacji gminom wydatków doczekały się nie tylko orzecznictwa organów nadzoru, czyli wojewodów i Regionalnych Izb Obrachunkowych a także wyroków sądów administracyjnych i komentarzy prawników. Ostatnio znalazły się też pod lupą Najwyższej Izby Kontroli. Sygnalizowaliśmy już to na łamach Gazety Sołeckiej, opisując przykłady kilku nieprawidłowości ujawnionych przez inspektorów NIK z Delegatury w Gdańsku. Teraz skupimy się na konkluzjach wynikających z przeprowadzonych badań – które mimo stwierdzonych niedociągnięć są bardzo optymistyczne. I choć potraktowanie ich jako badań statystycznych, a więc uogólnianie na całą Polskę, byłoby chyba zbyt ryzykowne, bowiem przeprowadzono je tylko w 989. sołectwach w 36. gminach, to jednak usytuowane są one na terenie aż 9. województw i dają pewien obraz sytuacji. A są to regiony, w których gminy w latach 2010–2011 wydały największe kwoty na realizację przedsięwzięć z funduszu sołeckiego (czyli woj. mazowieckie i wielkopolskie) oraz najmniejsze (woj. lubuskie i podlaskie) a także średnie (woj. kujawsko-pomorskie, opolskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie).

Więcej…
  
Udostępnienie rachunków i faktur
Środa, 3 Kwiecień 2013 | Przeczytany 2915 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

W 2011 r. nasze sołectwo chciało przeznaczyć 23 tys. zł przypadające nam z funduszu sołeckiego na zakup trawy nasiennej, drzewek i krzewów do obsadzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz na wymianę drzwi i okien w budynku świetlicy wiejskiej, która została zbudowana w czynie społecznym jeszcze w latach sześćdziesiątych i te okna są wypaczone, wieje od nich, zacieka, więc aż się prosi o wymianę. Chcieliśmy jeszcze kupić lodówkę i płytę indukcyjną do kuchni. Prace ogrodnicze: wyrównanie terenu, sianie trawy i nasadzenie drzew my mieszkańcy chcieliśmy wykonać sami, żeby było taniej. Ale wójt powiedział, że to jest niemożliwe, bo to on jest odpowiedzialny za wykonanie zadań budżetowych, a to są zadania budżetowe i musi wynająć firmę. Na jego sugestię we wniosku nie ujęliśmy więc wymiany okien, bo nie starczyłoby pieniędzy. Pracownik z firmy, która w ub. r. plantowała teren wokół świetlicy wiejskiej pod trawnik, obsiała go trawą, posadziła krzewy i drzewa jest moim sąsiadem. I on się wygadał, że rachunki za te sadzonki i prace były dwa razy niższy niż normalnie. Na zebraniu wiejskim w lutym bieżącego roku, na którym obecny był nasz wójt, radny i urzędniczka z urzędu gminy ds. kontaktów z sołectwami zwróciłem się do wójta o udostępnienie faktur zapłaconych za wydatki z funduszu sołeckiego za ubiegły rok. Umówiłem się z sołtysem, że to ja zadam to pytanie, bo on nie chciał podpaść wójtowi. Ale wójt odpowiedział, że nie może pokazać tych faktur, bo ich wystawcą był podmiot prywatny, więc one nie są informacją publiczną. Poza tym nie ma prawa udostępniać danych osobowych. Proszę o wyjaśnienie, czy to jest prawda? – zwrócił się Cz. M. członek rady sołeckiej C. w gminie W. (nazwisko i adres do wiadomości redakcji).

Więcej…
  
Kłopot ze „sprzętem sołeckim”
Wtorek, 6 Listopad 2012 | Przeczytany 3243 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |
Zgodnie z orzecznictwem Regionalnych Izb Obrachunkowych ustawa o funduszu sołeckim nie likwiduje żadnego z przepisów ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 wraz z późn. zmianami). W tym nie likwiduje jej art. 51 ust 3, który daje możliwość określenia przez radę gminy uprawnień danych sołectw do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy a także korzystania z mienia komunalnego przez sołectwa i dysponowania dochodami z tego źródła (art. 48 ust 1 w/w ustawy). Mienie komunalne oznacza zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym własność i inne prawa majątkowe (są to prawa rzeczowe określone w art. 244 Kodeksu Cywilnego szczególnie użytkowanie oraz wierzytelności pieniężne z tytułu np. najmu pomieszczeń domu ludowego, świetlicy wiejskiej). 
Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 8

laur18

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy