Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
ODPOWIEDZI EKSPERTA

Odwołanie sołtysa
Środa, 2 Lipiec 2014 | Przeczytany 4162 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

W dniu 17 sierpnia 2011 r. odbyło się zebranie wiejskie na którym został przegłosowany fundusz sołecki, była to kontynuacja budowy ciągu pieszego w naszej wsi. Zebranie wiejskie jednogłośnie przegłosowało wniosek i został on złożony w terminie. Wniosek spełniał wymogi formalne. W październiku, trzy dni przed sesją budżetową, jeden z urzędników nakazał sołtysowi zmianę przedsięwzięcia we wniosku: zamiast zakupu materiałów podmienić na projekt tego chodnika. Sołtys nie wykonał takiego polecenia i gmina odrzuciła wniosek. Radny, zamieszkujący sołectwo, zwołał zebranie wiejskie w celu odwołania sołtysa. Na zebraniu pojawiła się zarzut zaprzepaszczenia dofinansowania i przez to brak współpracy. Na zebraniu w sprawie wniosku na fundusz sołecki były obecne 43 osoby a na odwołanie na podstawie fałszywych oskarżeń przyszło 147 osób. Ostatecznie sołtys został odwołany różnicą 3 głosów. Przybył również sam wójt, który nie potwierdził ani nie zaprzeczył oskarżeniom pana radnego. W obecnej toczy się sprawa sądowa. Sołtys chce oczyścić swoje dobre imię. Czy to faktycznie przez sołtysa przepadł wniosek? W jakich ramach prawa może poruszać się sołtys odnośnie funduszu sołeckiego?

Więcej…
 

Pomyłkowy wniosek
Środa, 2 Lipiec 2014 | Przeczytany 3738 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

W Naszej miejscowości odbywało się zebranie wiejskie dotyczące podziału środków z Funduszu Sołeckiego. Zwróciliśmy się z wnioskiem o przekazanie kwoty 2 tys. zł na dokończenie prac przy nowopowstałym placu zabaw, odbyło się głosowanie i środki zostały nam przyznane. Niestety problem polega na tym iż poprzez roztargnienie pani sołtys, we wniosku który przekazywała wójtowi zamiast wpisać "dokończenie placu zabaw - zakup obrzeży" wpisała to co było realizowane na tym samym placu zabaw w roku poprzednim - czyli zrobienie ogrodzenia, i w takiej postaci zostało to przekazanie do Urzędu Gminy, pomyłka wyszła na jaw przy zatwierdzaniu budżetu na przyszły rok, gdzie w tabeli o Funduszach Soleckich było wpisane zadanie z roku poprzedniego. Pytanie jest takie - jak można wybrnąć z dość dziwnej sytuacji ponieważ jasno we wniosku jest wpisane "zakup obrzeży oraz stojaków rowerowych", a potem w budżecie gminy jest wpisane "dokończenie ogrodzenia przy placu zabaw". Wójt stwierdził, że nie ma możliwości dokonywania zmian.

Więcej…
  
Kilka inicjatyw na jednym zebraniu
Niedziela, 29 Czerwiec 2014 | Przeczytany 3750 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Mam kilka pytań dotyczących funduszy sołeckich. W ustawie o funduszach sołeckich w art. 4 ust. 2 czytamy : "Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa."
1. Czy zapis ten należy czytać, że  "co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa może zgłosić wniosek" czy "co najmniej 15 pełnoletnich               mieszkańców sołectwa może zwołać zebranie wiejskie w celu uchwalenia wniosku"? (jeśli to drugi przypadek czy to oznacza, że nawet 1                       mieszkaniec sołectwa może taki wniosek złożyć?).Mamy zamiar zgłosić swoją propozycję zagospodarowania funduszu sołeckiego ale                           obawiamy się, że nie dostaniemy wnioskowanej kwoty i nasz wniosek przepadnie.
2. Czy w takim układzie możemy zgłosić kilka wniosków? (Dla przykładu: FS wynosi 20 tys. składamy wnioski na nasze przedsięwzięcie na                       finansowanie w kwocie 20 tys.; 2 wniosek 15 tys.; 3 wniosek 10 tys.; 4 wniosek 5 tys. ... jeśli jeden wniosek przepada głosowany                                     jest następny w niższej kwocie.)
3. Jakie ogólnie są zasady głosowania jeśli wniosków jest kilka? (kolejność głosowania, itd)
4. Tworzy się jeden wniosek odpowiednio określając kwoty przedsięwzięć aby nie przekroczyć FS?

Więcej…
  
Zakup urządzeń a brak wpisu w projekcie...
Środa, 26 Luty 2014 | Przeczytany 3499 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Od trzech lat wraz z mieszkańcami realizujemy zadania Funduszu Sołeckiego - urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców. Dzięki pracy społecznej po dwóch latach budowy powstał park z alejkami, ławkami, klombami, placyk z fontanną, plac rekreacyjny z koszykówką, szachami i sceną. Wszystko zgodnie z projektem budowlanym. W tym roku chcemy wyposażyć nasz park w elementy placu zabaw. Niestety gmina wstrzymała procedurę zamówienia (złożenie zamówienia, ofertowanie, wybór najlepszej oferty) gdyż zamówiliśmy cztery urządzenia a w projekcie budowlanym były wrysowane tylko dwa. Pytanie brzmi: Czy Gmina może wstrzymać zamówienie mimo iż jest zgodne z projektem budżetu na 2014 rok? Urządzenia przecież będą zamontowane dopiero po wprowadzeniu zmian w projekcie budowlanym a teraz chcemy je tylko zakupić.

Więcej…
  
Samochód cywilny dla OSP
Środa, 26 Luty 2014 | Przeczytany 3143 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Sołectwo przeznaczyło fundusz sołecki na zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP w wysokości 12600 zł. Ponieważ w tej kwocie nie udało się znaleźć pojazdu więc zaczerpnięto inspirację od sąsiednich wsi, które zakupiły samochody cywilne a następnie przygotowały je użytku pożarniczego i zarejestrowały jako samochody specjalne. Nie było z tym żadnego problemu ale tutejszy wójt zabrania takiej procedury. Stąd pytania:
Czy zakup takiego samochodu będzie legalny, czy jest niezgodny z prawem?
Czy wójt nie może kupić samochodu cywilnego, który później zostanie przerobiony na samochód pożarniczy?
Czy są jakieś dokumenty, akty prawne które mówią coś na ten temat?

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 6 z 31

laur18

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy