Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
ODPOWIEDZI EKSPERTA

Finansowanie działalności drużyny sportowej
Środa, 26 Luty 2014 | Przeczytany 5046 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej przeznaczenia funduszu sołeckiego na funkcjonowanie drużyny działającej pod egidą Gminnego Domu Kultury i Sportu. Zrozumiałe jest, że z funduszu sołeckiego można zakupić dla drużyny sprzęt sportowy, stroje itp. Czy można sfinansować koszty związane z działalnością drużyny tj. rejestracja zawodników, uprawnienia zawodników, opłaty związane ze zgłoszeniem zespołu do nowego sezonu, ekwiwalent sędziego, koszty dojazdu na mecze itp.? Trzy sołectwa z gminy przeznaczyły środki z funduszu sołeckiego na dofinansowanie tej gminnej drużyny piłkarskiej. Czy to było właściwe?

Więcej…
 

Przejazd na zieloną szkołę
Środa, 26 Luty 2014 | Przeczytany 3314 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Czy można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego na  pokrycie kosztów przejazdu dzieci ze szkoły podstawowej na zieloną szkołę w celach edukacyjno-ekologicznych? Wystąpiliśmy, jako rada rodziców, z wnioskiem, ale nasz postulat nie zyskał poparcia gminy. Zaznaczyć trzeba, że gmina kilka razy pokrywała koszty przejazdu na zielone szkoły.

Więcej…
  
Problemy z dzierżawą
Środa, 26 Luty 2014 | Przeczytany 3228 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

W naszej wsi mamy zasoby mienia wiejskiego (pastwisko 35 ha). W dobrych czasach wypasało się tu ok. 150 krów. Gdy krów zostało 6 szt. na Zebraniu Wiejskim w 2007 r. podjęliśmy uchwałę o wydzierżawieniu pastwiska (8 kwater). Ponieważ zgłosiło się 4 rolników, każdy otrzymał po 2 kwatery w zamian za pielęgnację. Oprócz tego każdy płacił czynsz dzierżawny w wysokości 50 zł od hektara oraz podatek rolny. W umowie było stwierdzenie, że dzierżawa dotyczy „użytki rolne pastwiska” oraz w jednym z punktów umowy było stwierdzenie, że umowę można wypowiedzieć z 3 miesięcznym okresem, jak również, że umowę można przedłużyć. W trakcie trwania umów, pan Wójt osobiście bez zgody zebrania zmienił częściowo treść umowy wpisując „na uprawę roślin” oraz wyrzucił punkt o możliwości 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. W kwietniu br. jeden z dzierżawców zaorał 2 kwatery bez wcześniejszej zgody zebrania. Nadmieniam, że jedna z tych kwater służyła dla młodzieży do gry w piłkę. Ponadto w planie odnowy miejscowości w tym roku planowaliśmy wykonać boisko sportowe. Po proteście mieszkańców odbyło się Zebranie Wiejskie, które podjęło następujące uchwały:

• Uchwałę Nr. 6/2013 zobowiązującą Wójta do rozwiązania umowy dzierżawy

• Uchwałę Nr. 7/2013 o przekazaniu powyższych kwater na potrzeby wsi

• Uchwałę Nr. 8/2013 zobowiązującą Wójta Gminy do przywrócenia stanu pierwotnego pastwiska (zasianie trawy) w ciągu 14 dni.

Więcej…
  
Samochód pożarniczy dla OSP
Poniedziałek, 23 Grudnia 2013 | Przeczytany 4322 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Czy sołectwo może przeznaczyć pewną kwotę z funduszu sołeckiego na dofinansowanie (dotację) do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP?

Więcej…
  
Strona internetowa pomocnym narzędziem
Poniedziałek, 23 Grudnia 2013 | Przeczytany 3650 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Czy fundusz sołecki można przeznaczyć na założenie strony internetowej w celu informowania mieszkańców i promocji sołectwa? Czy wójt może odmówić przyjęcia takiego wniosku?

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 7 z 31

laur18

asos14 20

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy