Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
ODPOWIEDZI EKSPERTA

Wydatki na remizę strażacką w innym sołectwie
Poniedziałek, 3 Październik 2016 | Przeczytany 445 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

W jednym z sołectw na terenie naszej gminy działa Ochotnicza Straż Pożarna, której członkami są mieszkańcy kilku sołectw. Czy sołectwo, którego mieszkańcy są członkami Ochotniczej Straży Pożarnej, posiadającej remizę w sąsiedniej miejscowości, może przekazać pieniądze z funduszu sołeckiego na wydatki związane z tą remizą strażacką? 

Redakcja  "Gazety Sołeckiej" odpowiada: Nie ma tu znaczenia to, że remiza znajduje się w sąsiednim sołectwie, tylko istotne jest czy OSP zasięgiem swego działania przeciwpożarowego obejmuje wasze sołectwo. Jednak są dwa warunki – nie mogą to być nieokreślone wydatki związane z tą remizą ani wydatki, które nie mieszczą się w ochronie przeciwpożarowej. Nie można więc  przekazać kwoty z funduszu sołeckiego na obchody jakiejś rocznicy OSP, albo na zakup firanek do świetlicy wiejskiej znajdującej się w remizie. Można z funduszu finansować tylko i wyłącznie wydatki na konkretne przedsięwzięcie albo konkretne przedsięwzięcia wynikające z ochrony przeciwpożarowej, takie np. jak zakup części zamiennych do wozu gaśniczego albo zakup sprzętu przeciwpożarowego, bądź umundurowanie dla drużyny OSP albo na remont garażu w remizie, w którym znajduje się wóz strażacki.

Więcej…
 

Oświetlenie uliczne z funduszu sołeckiego
Poniedziałek, 3 Październik 2016 | Przeczytany 501 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Czy z funduszu sołeckiego można finansować oświetlenie uliczne przy każdej drodze przebiegającej przez sołectwo, niezależnie czy jest to droga gminna, powiatowa czy wojewódzka, skoro nie można remontować z niego drogi powiatowej lub wojewódzkiej ani budować chodnika przy takiej drodze? W taką możliwość powątpiewają nawet niektórzy radcy prawni w gminach, pytając o podstawę prawną.

Redakcja "Gazety Sołeckiej" odpowiada: Oświetlenia ulicznego nie należy traktować jak budowy drogi powiatowej lub wojewódzkiej bądź remontu albo modernizacji chodnika przy drodze powiatowej albo wojewódzkiej lub krajowej przebiegającej przez sołectwo. Bowiem budowa remont bądź modernizacja drogi powiatowej albo wojewódzkiej lub krajowej nie będzie zadaniem własnym gminy, tylko powiatu albo województwa, więc przeznaczenie na taką inwestycję funduszu sołeckiego naruszy art. 2 ust. 6 Ustawy o funduszu sołeckim. Także budowa lub remont albo modernizacja chodnika przy drodze powiatowej lub wojewódzkiej bądź krajowej narusza ww. przepis, bowiem zgodnie z ustawą o drogach publicznych chodnik (pobocze) jest częścią drogi. Należy więc traktować wydatki na chodnik np. przy drodze powiatowej jako wydatki na zadania powiatu, a nie gminy.

Więcej…
  
Budynek strażacki, kapliczki i inny wniosek
Poniedziałek, 3 Październik 2016 | Przeczytany 472 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Czy można wydać pieniądze na przekwalifikowanie budynku gospodarczego na strażacki? Czy można remontować kapliczki z funduszu sołeckiego? Czy jeżeli sołtys złoży inny wniosek niż uchwalono na zebraniu, to czy można złożyć skargę? – pyta Anna Zakrzewska.

Redakcja "Gazety Sołeckiej" odpowiada: Nie napisała Pani jakie przeznaczenie miałby mieć „budynek strażacki” ani czyją własnością jest „budynek gospodarczy”. Tymczasem ma to kluczowe znaczenie. Jeśli budynek gospodarczy jest własnością gminy, to można go przekwalifikować na różne cele, niekoniecznie związane ściśle z ochroną przeciwpożarową i urządzić tam np. salę wiejską lub świetlicę. Będzie to bowiem zadanie własne gminy obejmujące sprawy gospodarki nieruchomościami gminnymi (art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Jeśli jednak budynek gospodarczy będzie własnością OSP, a „budynek strażacki” miałby mieć inne przeznaczenie niż wynikające z zadań gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej – to nie będzie możliwe sfinansowanie owego przekwalifikowania z funduszu sołeckiego. Możliwe będzie pod warunkiem, że budynek po przekwalifikowaniu służyć będzie zadaniom gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, tj. zapewnieniu gotowości bojowej OSP (art. 32 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej). Jeśli więc w przekwalifikowanym budynku znajdzie się remiza strażacka, garaże na wozy bojowe albo sprzęt przeciwpożarowy, szatnie dla strażaków, sanitariaty dla nich itp., tj. tylko takie pomieszczenia, które mają zapewnić gotowość bojową strażaków – to będzie można wydać na przekwalifikowanie na taki cel fundusz sołecki. 

Więcej…
  
Kto przekroczył zawity termin?
Wtorek, 19 Kwiecień 2016 | Przeczytany 1817 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

W dniu 11 września 2015 r. zebranie wiejskie sołectwa Czarnów w gm. Konstancin-Jeziorna uchwaliło wniosek, w którym wskazało do realizacji z funduszu sołeckiego pięć przedsięwzięć w 2016 r. za przypadającą mu kwotę ok. 46 tys. zł. Mieszkańcy te pieniądze postanowili przeznaczyć na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców, na kupno drewutni, która miała stanąć na palcu zabaw we wsi, a także materiałów budowlanych do remontu paleniska w altanie oraz dwóch kamer do monitoringu i 400 kart magnetycznych do otwierania furtek w ogrodzeniu tegoż placu. Sołtyska Małgorzata Wojakowska-Żeglińska przekazała wniosek wraz z uzasadnieniem, uchwałą zebrania wiejskiego, listą obecności i protokołem z zebrania burmistrzowi Kazimierzowi Jańczukowi w dniu 30 września 2015 r. W dniu 4 października dowiedziała się nieoficjalnie, że burmistrz powołał komisję, która szykuje tekst opinii zawierającej uzasadnienie odrzucenia wniosku i zmieniła już trzy razy podstawę prawną tegoż uzasadnienia. Informację o planowanym odrzuceniu wniosku potwierdził w rozmowie z nią wiceburmistrz Ryszard Machałek, któremu burmistrz powierzył kierowanie ową komisją. Następnego dnia sołtyska rzuciła na biurko burmistrzowi odznakę sołtysa i złożyła na piśmie rezygnację z funkcji, którą pełniła 17 lat. 3 tygodnie później na zebraniu wiejskim zwołanym przez burmistrza w celu wyboru nowego sołtysa zgłoszono tylko jedną kandydaturę... Małgorzaty Wojakowskiej-Żeglińskiej. Mieszkańcy bowiem uprosili ją, by zgodziła się kandydować ponownie, mimo wcześniej złożonej rezygnacji, argumentując, że nie wyobrażają sobie innej osoby na jej miejscu. I sołtysem znowu została wybrana.

Więcej…
  
Usunięcie przez radę prawidłowego przedsięwzięcia
Wtorek, 15 Marzec 2016 | Przeczytany 4619 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Do naszej redakcji zwrócili się mieszkańcy sołectwa B. w gminie G. z prośbą o poradę jak zapobiec dokonanej w grudniu 2015 r. zmianie przez radę gminy przedsięwzięcia, które pierwotnie, tj. we wrześniu 2015 r., zostało uchwalone we wniosku przez zebranie wiejskie sołectwa B. We wniosku zebranie wiejskie wskazało do realizacji w roku budżetowym 2016 z kwoty przypadającej sołectwu z puli funduszu sołeckiego przedsięwzięcie na kwotę 19 tys. zatytułowane „Odnowienie pomnika historycznego”. – Pomnik znajduje się na działce gminnej, jego stan techniczny wymaga remontu, a jego otoczenie zagospodarowania. Przedsięwzięcie zostało uzgodnione i uchwalone na zebraniu wiejskim w miesiącu wrześniu 2015 r. i złożone w ustawowym terminie burmistrzowi. Burmistrz w przysługującym mu terminie nie stwierdził nieprawidłowości wniosku – napisali do redakcji mieszkańcy. Niestety, po kilku miesiącach na wniosek jednego z radnych, który wpłynął do rady w grudniu 2015 r., rada gminy podjęła uchwałę o odstąpieniu od sfinansowania przewidzianego w projekcie budżetu na rok 2016 przedsięwzięcia i 19 tys. zł przeznaczyła na inne zadanie. Mieszkańcy się z tym nie zgadzają, wielu jest wręcz oburzonych takim postępowaniem i pytają co w tej sytuacji mogą zrobić? 

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 31

laur18

asos14 20

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy