Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Projekty

„Fundusz sołecki – wspólna sprawa”
Poniedziałek, 31 Sierpień 2015 | Przeczytany 6822 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

FIO MPiPS logo1 1

 

 

 

 

W grudniu 2015 r. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zakończyło realizację projektu pt. ,,Fundusz sołecki – wspólna sprawa”. Był on realizowany przy współpracy z Urzędem Gminy Kawęczyn, który zadeklarował chęć uczestnictwa w planowanych działaniach. Projekt miał na celu dobre przygotowanie wspólnot sołeckich do wypracowania procedur konsultacyjnych (Kanonu Obywatelskich Konsultacji), opartych na dużym ich uczestnictwie, służących wiejskim priorytetom.

 

Założono, że zostanie on osiągnięty dzięki:

- zwiększeniu zaangażowania mieszkańców w zarządzanie funduszem sołeckim,

- doskonaleniu procedur przygotowania i wyboru inicjatyw przewidzianych do sfinansowania ze środków funduszu sołeckiego – poprzez opracowanie lokalnego (sołeckiego) trybu postępowania w sprawie funduszu (Kanonu Obywatelskich Konsultacji), który zwiększy zainteresowanie i zaangażowanie mieszkańców oraz poprawi jakość lokalnego dialogu i procesu decyzyjnego (w tym celu zostały zorganizowane dwa warsztaty proceduralne),

- doskonaleniu konsultacji między jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami pomocniczymi i mieszkańcami, opartych na budowaniu zaufania, rozwijaniu świadomości prawnej i kompetencji zw. z planowaniem (strategicznym i w skali projektu) oraz stosowaniu technik skutecznej komunikacji.

Więcej…
 

„Fundusz sołecki w działaniu”
Piątek, 20 Grudnia 2013 | Przeczytany 32364 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Realizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów projekt pt. ,,Fundusz sołecki w działaniu” w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 lipca 2015 r. służył doskonaleniu umiejętności uczestników w zakresie planowania zamierzeń w wymiarze planu rozwoju wsi i w skali projektu, uczył prawidłowego prowadzenia zebrania wiejskiego wskazującego zadania do finansowania i wspierał realizację zadań służących wyznaczeniu przedsięwzięć finansowanych ze środków z funduszu sołeckiego. Projekt wzmocnił aktywność i podmiotowość wiejskich środowisk i dostarczył ważnego wsparcia w zakresie praktycznego diagnozowania, planowania i decydowania o zadaniach przeznaczonych do realizacji. Projekt przyczynił się do wsparcia wiejskich społeczności w praktycznym planowaniu rozwoju i zarządzaniu społeczną aktywnością.

Więcej…
  
Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją
Wtorek, 30 Lipiec 2013 | Przeczytany 8377 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

2013 – 2014 „Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją" - Źródło finansowania: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Projekt ma na celu pobudzenie 135 lokalnych liderów do innowacyjnych działań na rzecz partycypacji obywatelskiej i współdziałania na wsi przez wzrost kompetencji u min. 80% uczestn. warsztatów i sprzyjający temu wzrost świadomości wśród ok. 60 000 czytelników „Gazety Sołeckiej", 3 000 czytelników poradnika i przewodnika, ok. 6 000 odbiorców SMS oraz min. 80 000 użytkowników serwisu www.funduszesoleckie.eu.

Więcej…
  
Między nami seniorami
Czwartek, 6 Listopad 2014 | Przeczytany 29539 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

mpips

Projekt Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów
zatytułowany „Między nami seniorami” jest dofinansowany
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej
Osób Starszych (ASOS) na lata 2012-2013.

czas realizacji: czerwiec-grudzień 2013 r.


Celem głównym projektu było przeprowadzenie działań edukacyjnych w zakresie wsparcia rozwoju i aktywizacji seniorów oraz zmiana postrzegania osób starszych w społeczności. Projekt odpowiada  na dominującą potrzebę wzmacniania kompetencji osób starszych w pełnieniu różnych ról społecznych oraz współtworzenia możliwości i warunków do godnego życia w okresie starości.

Więcej…
  
Wiejska Polska” - konferencja
Wtorek, 30 Lipiec 2013 | Przeczytany 31953 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

25-26 maja 2013 r. „Wiejska Polska" - konferencja

Ponad 800 osób wzięło udział w konferencji Wiejska Polska w dn. 25-26 maja 2013 r. - zorganizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w ramach Planu Działania Sekretariatu Centralnego KSOW. Po raz pierwszy debatowano w dwóch miejscach w auli PWSZ w Koninie oraz w Licheniu. Spotkanie zakończyło się przyjęciem deklaracji dotyczącej przyszłości polskiej wsi.

Więcej…
  
Fundusz aktywności społecznej
Wtorek, 30 Lipiec 2013 | Przeczytany 13026 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

2013 – „Fundusz aktywności społecznej" = Źródło finansowania: Minister Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego ,,Fundusz Inicjatyw Obywatelskich".

Projekt ma się przyczynić do uświadomienia uczestnikom korzyści związanych z lokalną aktywnością i współpracy międzyludzkiej a przede wszystkim do wzrostu zainteresowania funduszem sołeckim.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 6

kultura l p

asos14 20

a laureaci 5 edycji

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy