Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Projekty

Fundusze Europejskie – skorzystajmy z tej szansy
Wtorek, 30 Lipiec 2013 | Przeczytany 2515 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

2008/2009 - ,,Fundusze Europejskie – skorzystajmy z tej szansy" - Źródło finansowania: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Projekt dotyczył przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej na temat skutecznego wykorzystania dostępnych środków finansowych skierowanych do lokalnych społeczności wiejskich, mających na celu wsparcie rozwoju obszarów wiejskich.

Więcej…
 

Szkolenia dla sołtysów i liderów wiejskich w województwie mazowieckim
Wtorek, 30 Lipiec 2013 | Przeczytany 1619 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

2007 r.- Szkolenia dla sołtysów i liderów wiejskich w województwie mazowieckim - Źródło finansowania: Szkolenia zrealizowano na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Zorganizowano cztery spotkania szkoleniowe dla sołtysów i innych liderów wiejskich Głównym tematem szkoleń była odnowa wsi i możliwości pozyskiwania środków na realizację projektów odnowy wsi. Zebrani zapoznali się z historią i ideą odnowy wsi w Polsce i w Europie. Przedstawiono też został proces tworzenia projektów odnowy wsi.
2008 r. - Szkolenia dla sołtysów i liderów wiejskich w województwie mazowieckim Źródło finansowania: Szkolenia zrealizowano na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Zrealizowano drugą serię szkoleń dla sołtysów i innych liderów w województwie mazowieckim. Łącznie 18 szkoleń w których uczestniczyło ponad 2 000 tysiące osób.

  
Konferencja „Odnowa wsi – szanse i zagrożenia”
Wtorek, 30 Lipiec 2013 | Przeczytany 1630 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

2007 r. - Konferencja „Odnowa wsi – szanse i zagrożenia" - Źródło finansowania: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniu 28 września 2007 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas Międzynarodowych Targów Hodowli, Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich FARMA 2007 odbyła się konferencja mająca na celu podsumowanie i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie przygotowania i wdrażania programów odnowy wsi realizowanych w ramach Działania 2.3 „Odnowa wsi ..." a także zapoznanie uczestników z działaniami PROW 2007 – 2013 odnoszącymi się do wspierania rozwoju obszarów wiejskich („Odnowa i rozwój wsi" oraz Oś IV – Leader). Na towarzyszącej konferencji wystawie „Odnowa wsi" zaprezentowano najciekawsze projekty zrealizowane na terenie kraju w ramach Działania „Odnowa wsi...".

  
Wspólnie promujemy lokalne produkty
Wtorek, 30 Lipiec 2013 | Przeczytany 1680 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

2007 r. - Wspólnie promujemy lokalne produkty - Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej W dniach 23-24 marca br. w Hotelu „Energetyk" w Ślesinie k. Konina odbyła konferencja: „Wspólnie promujemy lokalne produkty".

W konferencji uczestniczyło 78 osób – przedstawicieli stowarzyszeń sołtysów z terenu całego kraju. Główne tematy konferencji: idea produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego w Europie, rola tych produktów w budowaniu produktu turystycznego, klastering i tworzenie marki za pośrednictwem dziedzictwa kulturowego. Zorganizowano także degustację potraw tradycyjnych przygotowaną przez producentów z terenu Wielkopolski. Projekt realizowany we współpracy z Wielkopolskim Stowarzyszenie Sołtysów, Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego, Fundacją ,,Fundusz Współpracy", Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Poznaniu przy Stowarzyszeniu Instytut Zachodni.

  
Promocja Ośrodka Informacji Europejskiej w Koninie
Wtorek, 30 Lipiec 2013 | Przeczytany 1653 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

2006 r. - Promocja Ośrodka Informacji Europejskiej w Koninie - Źródło finansowania: Fundacja Fundusz Współpracy, Program Agro-Info.

Zorganizowano i wykonano pięć spotkań promocyjno-informacyjnych na terenie każdego z pięciu powiatów z terenu działania Ośrodka. Pierwsza część spotkań miała charakter promocyjny (zostały zaproszone władze samorządowe, przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz terenów wiejskich oraz lokalne media). W drugiej części odbywały się wykład dla rolników na temat „Zmiany w zakresie dopłat bezpośrednich i wymagań, które będą stawiane rolnikom korzystających z nich". Uczestnicy spotkań otrzymali opracowane materiały informacyjne i ulotkę reklamową Ośrodka.

  
Samorząd pomocniczy na wsi polskiej. Między tradycją a ponowoczesnością
Wtorek, 30 Lipiec 2013 | Przeczytany 1584 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

2006 r.- ,,Samorząd pomocniczy na wsi polskiej. Między tradycją a ponowoczesnością" - Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Zorganizowano konferencję ,,Samorząd pomocniczy na wsi wielkopolskiej: między tradycją a ponowoczesnością".

Jej celem była wymiana myśli i doświadczeń w zakresie funkcjonowania samorządu pomocniczego między środowiskiem samorządowym a naukowym. Wydano również publikację, która jest owocem powstałej na forum w/w konferencji dyskusji.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnie >>

Strona 4 z 6

kultura l p

asos14 20

2017 11 01

malopolska2apoprawka3 to

a laureaci 5 edycji

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy