Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Projekty

Odnowa wsi. Dobre praktyki – nowe inicjatywy
Wtorek, 30 Lipiec 2013 | Przeczytany 1389 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

„Odnowa wsi. Dobre praktyki – nowe inicjatywy"

W dniu 13 października 2006 r., podczas Międzynarodowych Targów Rolniczych ,POLAGRA-FARM" w Poznaniu KSS zorganizowało wystawę i konferencję „Odnowa wsi. Dobre praktyki – nowe inicjatywy", których celem była promocja dobrych praktyk w zakresie działania ,,Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" a także przedsięwzięć innowacyjnych podejmowanych na terenach wiejskich m.in. w zakresie produkcji produktów regionalnych i lokalnych.

W konferencji objętej patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzięło udział ok. 300 uczestników z terenu całego kraju: sołtysów, członków rad sołeckich, grup odnowy, lokalnych grup działania, przedstawicieli urzędów gmin, urzędów marszałkowskich, starostw oraz inne zainteresowane osoby.

 

Ukraińska Wszechnica Wiejska
Wtorek, 30 Lipiec 2013 | Przeczytany 1478 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Celem projektu ,,Ukraińska Wszechnica Wiejska" było tworzenie sprawnych struktur demokratycznych na wsi ukraińskiej, obejmujących lokalne (wiejskie) ciała przedstawicielskie, porozumienia (stowarzyszenia) na poziomie regionalnym oraz system wsparcia inicjatyw wiejskich na Wołyniu.

Projekt był adresowany do kilku grup: społeczności wiejskich (popularyzacja wiedzy o rozwoju obszarów wiejskich, o wiejskich liderach, wiejskich projektach, lokalnym procesie decyzyjnym), wiejskich liderów (wiedza i umiejętności dotyczące przywództwa, zarządzania, planowania, procesów grupowych i społecznych, procesu decyzyjnego, budowanie ponadlokalnych porozumień), przedstawicieli biznesu zlokalizowanego na obszarach wiejskich (znaczenie zaangażowania sektora prywatnego w popieranie sprawnego zarządzania), przedstawicieli jednostek publicznych [od szczebla lokalnego do regionalnego] (zasada partnerstwa i subsydiarności, partycypacja społeczna, współpraca z grupami obywatelskimi), kadry eksperckiej (zasady rozwoju obszarów wiejskich, praca edukacyjna z dorosłymi, specjalistyczne elementy planowania, zarządzania, budowania struktur i narzędzi wsparcia), dziennikarzy i innych członków elit opiniotwórczych.

  
Dobre partnerstwo – wspólne sukcesy
Wtorek, 30 Lipiec 2013 | Przeczytany 2034 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

W 2005 r. KSS zrealizowało projekt „Dobre partnerstwo – wspólne sukcesy", który uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt był realizowany na terenie 3 województw:
1. kujawsko-pomorskiego,
2. wielkopolskiego
3. zachodniopomorskiego.

Więcej…
  
Biegiem po zdrowie
Wtorek, 30 Lipiec 2013 | Przeczytany 1995 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

W 2005 r. KSS zrealizowało projekt Program rozwoju kultury fizycznej w środowisku wiejskim - I Mistrzostwa Polski Sołtysów i Członków Rad Sołeckich ,,Biegiem po zdrowie", który uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Więcej…
  
Czas na odnowę
Wtorek, 30 Lipiec 2013 | Przeczytany 2022 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Projekt „Czas na odnowę" był kontynuacją projektu „Na wsi – odnowa" na terenie następnych czterech województw: małopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i śląskiego. Projekt uzyskał dofinansowanie Fundacji „Fundusz Współpracy" z projektu „Agro-NGO" realizowanego na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Więcej…
  
Na wsi - odnowa
Wtorek, 30 Lipiec 2013 | Przeczytany 2158 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

KSS podejmowało działania na rzecz popularyzacji odnowy wsi przez realizację projektu „Na wsi – odnowa". Projekt uzyskał dofinansowanie Fundacji Fundusz Współpracy ze środków Programu Agro-Info. Celem projektu było przybliżenie idei odnowy wsi oraz poinformowanie o warunkach uzyskania dofinansowania przedsięwzięć realizowanych w gminach i sołectwach w ramach programu odnowy wsi ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" -działanie Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Realizowany był na terenie czterech województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnie >>

Strona 5 z 6

kultura l p

asos14 20

2017 11 01

malopolska2apoprawka3 to

a laureaci 5 edycji

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy